Acció 8. Enfortir les accions de valorització i transferència dels resultats de la investigació

27/07/2023 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

A8.1 Enfortir el suport al personal investigador en accions de valorització i transferència dels resultats de la investigació amb la creació de la unitat d'innovació i transferència.

S'han implementat diverses accions d'acompanyament al personal investigador en el procés de valorització dels resultats d'investigació comunicats i registrats. Acompanyament en la protecció d'aquests resultats i acompanyament en la comercialització dels resultats protegits. En tots dos aspectes els investigadors i les investigadores compten amb el suport d'empreses especialitzades que, en el primer dels aspectes assessoren, i en el segon duen a terme una prospecció sobre l'interès de les signatures sobre els resultats d'investigació. També s'han iniciat diverses accions (mentorització i col·laboració amb entitats externes) per a incrementar la participació del personal investigador en programes d'innovació realitzats en col·laboració amb empreses.

S'està treballant en els tràmits perquè la unitat d'innovació i transferència passe a ser l'Oficina de Transferència de Coneixement de la Universitat, d'acord amb el Reial decret 984/2022, de 22 de novembre, pel qual s'estableixen les Oficines de Transferència de Coneixement i es crea el seu Registre.

A8.2 Afavorir la interrelació entre grups i instituts d'investigació i empreses mitjançant la posada en marxa d'un portal web d'innovació.

S'ha creat el portal web d'innovació (https://www.uji.es/innovacio/), al qual s'accedeix amb un ‘clic' des de la pàgina principal de la Universitat (https://www.uji.es). El disseny s'ha realitzat pensant en un usuari extern a la Universitat. D'aquesta manera, el portal facilita l'accés a les webs de les principals àrees de treball en la Universitat que estan relacionades amb la innovació: ‘innovació i transferència de coneixement', ‘parc científic (Espaitec)', ‘divulgació científica i ciència ciutadana', ‘càtedres i aules d'empresa', ‘emprenedoria' i ‘reptes'. La pàgina conté una secció de notícies i vídeos.

També pensant en aqueix usuari extern, l'enllaç a innovació ‘i transferència de coneixement' proporciona accés a una pàgina des de la qual, en un sol clic, es pot accedir a la ‘cartera de patents', a la ‘unitat d'innovació i transferència', ‘serveis centrals d'investigació', ‘doctorat industrial', ‘mapes de capacitats tecnològiques' i ‘programes i convocatòries de suport'. En el futur s'enllaçarà també l'oferta tecnològica i de serveis de l'UJI.

L'usuari intern (sobretot investigadors), més familiaritzat amb la navegació en la web de la Universitat, posseeix una secció en la part inferior de la pàgina, amb enllaços directes a les principals pàgines que li resulten d'interès.

A8.3 Incrementar i difondre l'oferta de serveis tecnològics dels grups d'investigació.

La Universitat Jaume I, ha entrat a formar part del projecte InnDIH, dins de la convocatòria de Digital Innovation Hubs de la Unió Europea. La Universitat participa, igual que altres dues universitats públiques valencianes, com a entitat associada a través de RUVID. En el projecte està previst que diversos  grups d'investigació presten serveis a empreses, relacionats amb tecnologies habilitadores, especialment en digitalització.

A8.4 Incrementar i difondre les accions d'innovació des del Parc Científic i Tecnològic.

S'ha aprovat un pla estratègic per al parc científic en el qual s'ha definit com a missió i visió d'Espaitec, respectivament, impulsar ‘la creació i creixement d'empreses innovadores i enfortir la interacció entre l'UJI i aquestes i altres empreses del territori en l'àmbit de la innovació' i el ‘ser referent com a connector entre la generació de coneixement i les empreses del territori'.

El pla s'estructura entorn de cinc eixos. Dins de dos d'ells (‘transferència' i ‘empreses') figuren com a objectius l'augment de la ‘col·laboració en innovació entre grups d'investigació UJI i les empreses del parc i del territori' i de les ‘empreses vinculades al parc que treballen amb els grups de la Universitat en projectes d'innovació' i la visibilització del ‘parc com un dels agents impulsors de la col·laboració universitat-empresa'.

Per a aquests objectius s'han dissenyat accions específiques com ‘organitzar sessions, amb ponents rellevants, que possibiliten el contacte, entre grups d'investigació i empreses del territori, al voltant de temàtiques d'interès comú', ‘dissenyar i organitzar un programa d'actes sobre innovació en diferents punts de l'àrea d'influència de la Universitat, que pivoten al voltant d'un esdeveniment anual al parc, per a atraure a les empreses del territori i situar el parc com a referent provincial d'innovació', ‘posicionar al parc com l'espai UJI de referència on situar demostradors de tecnologies desenvolupades pels grups d'investigació i dinamitzar, en col·laboració amb els agents d'innovació, l'accés de les empreses del territori a aqueixos demostradors ' i ‘elaborar un pla de comunicació per a donar difusió a les activitats realitzades'.

A8.5 Incloure la mobilitat intersectorial, entre les accions destacades per a aconseguir incrementar la valorització i transferència de resultats d'investigació.

S'ha dissenyat, en col·laboració amb Espaitec, un programa intensiu de creació d'empreses, orientat a aquells investigadors que, sobre la base d'un resultat d'investigació, desitgen promoure una nova empresa (spin-off). El programa contempla l'acompanyament d'un mentor, especialista en la matèria, que, atès l'itinerari formatiu, ajuda al promotor de l'empresa en la definició del pla de negoci.