Acció 7. Revisar els procediments d’avaluació de la investigació

14/05/2024 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

A7.1 Revisar els procediments d’avaluació de la investigació, refinant els procediments d’avaluació de la investigació per a tindre en consideració l’heterogeneïtat dels resultats generats per grups en diferents àmbits del coneixement i incentivar i reconèixer les tasques de supervisió i tutoria, la mobilitat o la col·laboració nacional i internacional.

El Consell de Govern ha aprovat la modificació del Reglament de la Universitat Jaume I regulador de l’escala de valoració dels resultats de la investigació i la creació artística. El nou texte incorpora a l'escala de valoració, per primera vegada, les aportacions de creació artística en el camp de les Belles Arts. A més, s'estableixen criteris diferenciats per àmbits de coneixement semblants als que aplica la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora (CNEAI); s'inclou una nova categoria per classificar els resultats de més alta qualitat i impacte; s'incorporen nous criteris per a la valoració de les revistes i es consideren recomanacions del Codi Ètic i de la Carta Europea del Personal Investigador. La normativa actualitzada també proposa una nova composició per a la Comissió Tècnica de Seguiment, d'acord amb els camps definits per la CNEAI i la rendició de comptes amb un informe anual sobre el resultat de la catalogació.

A més, s'ha inclòs una nova categoria per classificar els resultats de més qualitat i impacte. Així mateix, s'hi incorporen nous criteris per a la valoració de les publicacions i es tenen en compte les recomanacions del Codi Ètic i la Carta Europea de l'Investigador.

D'acord amb els camps definits per la CNEAI, aquesta normativa actualitzada també proposa: una nova composició del Comitè Tècnic de Seguiment i mesures de rendició de comptes consistents en un informe anual que descrigui el resultat de la catalogació.

En gener de 2023, la Universitat Jaume I aprova l’adhesió al document Agreement on Reforming Research Assessment promogut per la Coalition for Advancing Research Assessment. Es tracta d’un grup de treball integrat per universitats, organismes públics i privats d’investigació, finançadors de la recerca i agències d’avaluació que té per finalitat promoure la implantació d’un nou sistema d’avaluació de l’activitat investigadora a nivell europeu amb la finalitat de promoure la millora de la qualitat i l’impacte dels seus resultats. 

A7.2 Revisar els procediments d’avaluació de la investigació, compensant, especialment en dones, les situacions d’interrupció de la carrera investigadora.

També en el Reglament es fa menció a la necessitat d’incloure elements de correcció de determinats biaixos, com el gènere o les interrupcions en la carrera investigadora per a l’avaluació individual del personal investigador.

A7.3 Revisar els procediments d’avaluació de la investigació, estenent els procediments d’avaluació de l’activitat investigadora, sexennis, figures contractuals posdoctorals (personal investigador dels programes Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, GenT…) que, en aquest moment, tenen restringida la participació.

L'UJI és pionera entre la resta d'universitats espanyoles a atorgar un premi d'avaluació de sexennis a investigadors no funcionaris com ara Ramon i Cajal. Aquesta avaluació els permet obtenir un incentiu econòmic tan aviat com accedeixin a un lloc de funcionari.

A7.4 Revisar els procediments d’avaluació de la investigació per a reconèixer la difusió de la investigació implementant el barem recentment establit per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia per a la valorització i el reconeixement de les activitats de difusió i/o divulgació científica.

Paral·lelament al llançament de la nova normativa, l'UJI participa en un programa europeu per a la definició d'un procediment europeu comú per a l'avaluació dels investigadors.

Alguns fets que es consideraran per a la propera actualització d'aquest reglament amb la inclusió de la divulgació i la difusió a les escales d'avaluació.

A7.5 Implementació i adaptació a COARA

En un esforç per millorar la qualitat, l'impacte de la investigació i la integritat científica, l'UJI s'havia adherit a la Coalició per a l'Avanç en l'Avaluació de l'Activitat Investigadora (CoARA). Aquesta decisió, presa el gener de 2023, reflecteix el compromís de la universitat pública de Castelló amb la reforma progressiva dels sistemes d'avaluació interns en els quals es fomenta un model equilibrat entre mètodes qualitatius i quantitatius.

El Vicerectorat d'Investigació, responsable del procés, ha creat una pàgina web que arreplega els principals passos per a la implantació del nou sistema d'avaluació, així com informació clau del procediment que es realitzarà en els pròxims anys, en el qual s'inclou la consulta a la comunitat investigadora castellonenca. L'UJI es troba entre les primeres institucions espanyoles a aprovar i publicar aquest pla.

Notícia web: L'UJI avança en la reforma del sistema d'avaluació de l'activitat científica en el marc de CoARA