Acció 13. Incidir en els processos de supervisió del personal investigador en formació i posdoctoral

22/05/2023 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

A13.1 Incidir en els processos de supervisió del personal investigador en formació i posdoctoral, mitjançant elaboració de manuals i la realització de cursos de formació en mentoria d’investigadors i investigadores.

Per a millorar els processos de supervisió del personal investigador en formació i postdoctoral, s'ofereix un curs de formació transversal en direcció de grups d'investigació a personal investigador sènior.

Aquest curs es va realitzar per primera vegada en 2022 com un estudi pilot en un grup xicotet, obtenint la capacitat amb èxit a 9 investigadors.

Veure: Lideratge saludable: com liderar equips d’investigació? (uji.es)

Per al present curs s'ha dissenyat un pla de formació per a “directors/as novells” que estan en les primeres fases postdoctorals. Consisteix en 30 hores de formació en habilitats de lideratge efectiu, ètica i bones pràctiques en la investigació, perspectiva de gènere, carrera professional, etc.

A13.2 Incidir en els processos de supervisió del personal investigador en formació, amb la intensificació de la difusió entre el personal investigador sènior de la jornada d’acolliment a l’Escola de Doctorat.

Els nous doctorands participen en la sessió de benvinguda al doctorat, on se'ls presenten, entre altres, els principis de la Carta Europea de l'Investigador.

En aquesta jornada també participa  el personal investigador sènior que és informat a través del correu electrònic. Posteriorment a la realització de la jornada, l'enregistrament de la Jornada de Benvinguda es publica en la pàgina web.

Així mateix, s'estan desenvolupant nous cursos d'orientació professional en col·laboració amb la Cooperació en Recerca i desenvolupament Tecnològic de la Universitat.

A13.3 Intensificar les accions d’orientació professional al personal investigador de les categories R1 i R2.

S'han dut a terme cursos per a fomentar l'emprenedoria i cursos sobre la carrera professional en investigació, en els quals han intervingut Espaitec i l'Oficina per a la Cooperació en Investigació i desenvolupament Tecnològic.

Veure: Influència i impacte

A13.4 Realització de jornades de doctorat.

Els nous doctorands participen en la sessió de benvinguda al doctorat, on se'ls presenten, entre altres, els principis de la Carta Europea de l'Investigador.