17/04/2024 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Responsables del projecte

Per a impulsar aquesta estratègia la Universitat Jaume I es proposa la creació de dos comitès: un comitè directiu, integrat per membres del Consell de Direcció i gestió, la missió del qual serà revisar i aprovar les propostes del comitè tècnic, així com marcar les línies polítiques del projecte; un comitè tècnic integrat per un equip de diferents serveis i investigadors i investigadores i, dins d’aquest, un subcomitè executiu per impulsar i assegurar el funcionament del projecte.

Comitè directiu:

 • Vicerector d’Investigació: Jesús Lancis Sáez
 • Vicerector d'Innovació, Transferència i Divulgació Científica: David Cabedo Semper
 • Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat: Joaquin Beltrán Arandes
 • Vicerectora de Relacions Internacionals: Eva Camacho Cuena
 • Vicerector de Planificació Econòmica i Estratègica: Modesto Fabra Valls
 • Gerència: Andrés Marzal Varó
 • Vicegerència de Personal i Organització: José Carlos Martínez Moreno
 • Cap del Servei de Recursos Humans: Mª José Boix Juan
 • Cap de l’Oficina per a la Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic: Ismael Rodrigo Martínez

Comitè tècnic:

 • Vicerector d’Investigació: Jesús Lancis Sáez
 • Vicerectorat adjunt d'investigació: Margarita Vergara Monedero
 • Vicerectorat adjunt de Planificació i Qualitat: Iván Barreda Tarrazona
 • Vicesecretària general: Andrea Planchadell Gargallo
 • Direcció de l'Oficina de Relacions Internacionals: Fermín Mallén Broch
 • Direcció d'Innovació i Emprenedoria: Marisa Flor Peris
 • Responsable de l’Oficina de Projectes Europeus i Internacionals: Cristina Isabel Villarroya Berges
 • Tècnic d'anàlisi de dades de l’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat: Cristian Miralles Ruiz
 • Cap del Servei de Recursos Humans: Mª José Boix Juan
 • Quatre representants del personal investigador corresponents a les categories R1, R2, R3 i R4:
  • R1: Representant de la ESTCE: Jaume Luis Gómez
  • R2: Representant de la FCHS: Adéla Kotatkova
  • R3: Representant de la FCS: Juana Mª Delgado Saborit
  • R4: Representant de la FCJE: Mª Aurora García Gallego
 • Administrativa de l’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat: Patricia Muñoz Ventura