Memòria d'RSU

21/01/2020 | RSU
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Respondre davant de tots els grups d’interès implicats i afectats per l’activitat universitària no es pot fer de manera arbitrària. En l’actualitat, la majoria d’universitats, tant en l’àmbit estatal com en l'internacional, estan realitzant aquesta presentació pública de resultats utilitzant una metodologia específica anomenada Global Reporting Initiative (GRI).

Aquesta metodologia exigeix informar dels compromisos que la universitat ha assumit -expressats en el codi ètic-, les seues polítiques i enfocaments de gestió, així com els indicadors concrets d’aquesta gestió i el procés de verificació d'aquests indicadors. La rellevància de la informació proporcionada ve definida per la participació de tots els grups d’interès en la seua elaboració.

Dins del Pla de Responsabilitat Social de la Universitat Jaume I, l’UJI ha presentat en 2018 la seua primera Memòria d’RSU amb els resultats del curs 2016/2017. La Memòria, verificada per AENOR, segueix la metodologia internacional GRI, versió STANDARS, en la seua modalitat d’opció essencial, i incorpora una correlació dels indicadors GRI amb els relacionats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats en l’Agenda 2030 de l’ONU.

Des del curs 2018-2019, la memòria acadèmica de la Universitat Jaume I incorpora els indicadors de Responsabilitat Social Universitària (RSU) en un únic document.

Generalitat Valenciana

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social