2016: Noves perspectives en la gestió de la responsabilitat social en les universitats Universitat Jaume I (Castelló), 29 i 30 de novembre de 2016. Sala de Premsa (Edifici de Rectorat)

20/01/2020 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Nuevas perspectivas en la gestión

 

La responsabilitat social, entesa com la gestió de les organitzacions a partir de l'anàlisi de l'impacte de les seues activitats en l'entorn intern i extern, s'ha estès en els últims anys com una metodologia que no solament han incorporat les empreses, sinó també un altre tipus d'entitats, com són les mateixes universitats. L'àmbit acadèmic ha passat, per tant, de teoritzar sobre la gestió de la responsabilitat social en altres organitzacions, a ser objecte d’aquesta. Aquestes jornades pretenen estudiar com s'està aplicant la responsabilitat social en els campus i quines són les millors i més noves pràctiques en aquest camp. En aquest sentit, es prestarà una especial atenció a la gestió de la recerca i innovació responsables (RRI per les seues sigles en anglès) com l'aspecte més emergent de la responsabilitat social de les universitats.

Les jornades estan promogudes pel Comissionat del Rector per a la Responsabilitat Social Universitària i el Servei de Comunicació i Publicacions de la Universitat Jaume I, i compten amb la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat. 

La primera jornada abordarà una visió general de l'estat de la qüestió, amb el títol «La gestió integral de la RSU: De la informació al diàleg», mentre que la segona se centrarà en els aspectes relatius a la recerca i innovació responsables.

 

Publicació de les jornades

Aquest llibre arreplega les reflexions i propostes plantejades en les jornades «Noves perspectives en la gestió de la responsabilitat social en les universitats».


 

 


Programa

29 de novembre 

Sala de Premsa (Edifici de Rectorat)

«La gestió de la RSU: ètica i compliment en la universitat»

16:00-16:15h Inauguració. Vicent Climent, rector de la Universitat Jaume I de Castelló. Vídeo

16:15-17:00h Conferència. «La RSU a Espanya: reptes i oportunitats». Oscar J. González Alcántara, investigador del grup iGR, Enginyeria i Gestió Responsable de la Universitat de Burgos. Vídeo

17:00-17.30h Descans

17:30-18:30h Taula redona. «Experiències en RSU». Rafael Domínguez Martín, catedràtic del Departament d'Economia de la Universitat de Cantàbria especialista en RSU; Sergio Hernández Sánchez, vicerector adjunt de Relacions Institucionals per a la RSU de la Universitat Miguel Hernández d'Elx; Mònica Figueras, vicerectora de Responsabilitat Social i Promoció de la Universitat Pompeu Fabra. Modera M. José Oltra, vicerectora de Planificació Estratègica, Quallitat i Igualtat de la Universitat Jaume I. Vídeo

18:30-19:00h «Presentació projecte RSUJI». Domingo García Marzá, catedràtic d'Ètica i comissionat per a la Responsabilitat Social Universitària de la Universitat Jaume I. Vídeo

19:00-20:30h Presentació de comunicacions.

 

30 de novembre

Sala de Premsa (Edifici de Rectorat)

«Aspectes emergents de la RSU: La recerca i innovació responsables»

10.00-10.45 «Formar en RRI (o Recerca i Innovació Responsables) en la Universitat: per què i com». Gema Revuelta, professora de la Universitat Pompeu Fabra, directora del Centre d'Estudis de Ciència, Comunicació i Societat (UPF) i  directora del projecte europeu HEIRRI. Vídeo

10.45-11.30 «RRI Tools, eines per a la gestió de la RRI». Rosina Malagrida, coordinadora del Hub nacional de RRI Tools i responsable de la Unitat de Difusió de la Recerca biomèdica d'IrsiCaixa. Vídeo

11.30-12.00h Descans.

12.00-12.45h «Nous públics per a la ciència». César López,  responsable d'Unitat del Departament de Cultura Científica i de la Innovació de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT). Vídeo

12.45-13.15h «Una proposta de model de comunicació de la RRI des d'una perspectiva ètica». Francisco Fernández Beltrán, director del Servei de Comunicació i Publicacions de la Universitat Jaume I. Vídeo

13.15-14.30h Presentació de comunicacions.

 

COMUNICACIONS I PÒSTERS

29 de novembre

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA, SOSTENIBILIDAD Y METODOLOGÍAS CO-CREATIVAS. LA EXPERIENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE GIRONA.
M. Rosa Terradellas, Helena Benito, Anna M. Geli, Leslie Collazo (Universidad de Girona)

LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA G4 DE LA GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) AL ÁMBITO UNIVERSITARIO. EL TRABAJO CONJUNTO Y PIONERO DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA Y LA UNIVERSIDAD POMPEU FABRA.
Jordi Miret (Universitat de Barcelona)
Lídia Fosalba, Roser Corretgé (Universitat Pompeu Fabra)

LA ÉTICA DEL DIÁLOGO COMO FUNDAMENTO PARA EL DESARROLLO DE CÓDIGOS ÉTICOS EN LA UNIVERSIDAD: LECCIONES APRENDIDAS DE DOS EXPERIENCIAS (UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA Y UNIVERSIDAD DE MURCIA).
J. Félix Lozano (Instituto Ingenio. CSIC-UPV)
Ignacio Segado (Universidad Politécnica de Cartagena)
Emilio Martínez (Universidad de Murcia)

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA Y EMPLEABILIDAD: PROPUESTAS PARA SU ARMONIZACIÓN.
J. Félix Lozano, Adela García-Aracil (Universitat Politècnica de València)

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA.
Rosa Puchades Pla, María Rosa Cerdá Hernández (Universitat Politècnica de València)

PERSPECTIVAS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN IBEROAMÉRICA.
Juan José Martí Noguera, Manuel Martí-Vilar, Marta Marcos Moliner (Universitat de València)

SENSIBILIZACIÓN DE LA RSU EN LA UNIVERSITAT JAUME I: IDENTIFICACIÓN Y PERCEPCIÓN DE SUS PRINCIPALES STAKEHOLDERS.
María Ángeles Fernández-Izquierdo, María Jesús Muñoz-Torres, Juana M. Rivera Lirio, Lucia Bellés-Colomer, Idoya Ferrero-Ferrero (Universitat Jaume I)
Raúl León (Universidad de Zaragoza)

RSU Y WHISTLEBLOWING: GESTIÓN Y MONITORIZACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD MORAL UNIVERSITARIA.
Patrici Calvo Cabezas (Universitat Jaume I)

PROPUESTA PARA UNA GESTIÓN DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA DE LA COMUNICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA ESPAÑOLA.
Esther Simancas González (Universidad de Cádiz)
Marcial García López (Universidad de Málaga)

 

30 de novembre

LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN RESPONSABLES (RRI) EN LA UNIVERSIDAD POMPEU FABRA. EJEMPLO DE UNA PRÁCTICA COMPARTIDA.
Roser Corretgé (Universitat Pompeu Fabra)

LA RRI EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO.
Julia Mª Álvarez Gutiérrez (Universidad de Oviedo)

INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ RESPONSABLE: UNA PROPOSTA PER A LA DEFINICIÓ D’INDICADORS EN EL MARC DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL UNIVERSITÀRIA A ESPANYA.
Irene Monsonís Payá (Universitat de València)
José Félix Lózano, Mónica García Melón (Universitat Politècnica de València)

LA COMUNICACIÓ I DIVULGACIÓ CIENTÍFICA DES DE LA PERSPECTIVA DE RESPONSABILITAT SOCIAL UNIVERSITÀRIA.
Montse Cartañà Guash (Universitat Rovira i Virgili)

EL APRENDIZAJE SERVICIO COMO OPORTUNIDAD PARA INTRODUCIR COMPETENCIAS DE RSU EN LOS GRADOS DE INGENIERÍA.
Luis Cabedo, Isabel Giménez, Marta Royo, Leonor Lapeña, Héctor Beltrán, Alberto Cabedo, Leonor Hernández (Universitat Jaume I)

FORMACIÓ D'ALUMNES DE SECUNDÀRIA PER PART D'ESTUDIANTS UNIVERSITARIS: UNA PROPOSTA DE VALOR SOCIAL AL MARC UNIVERSITARI.
Santiago Rosado i Orquín (Universitat Jaume I)

Pòsters

HEIRRI (HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND RESPONSIBLE RESEARCH AND INNOVATION).
Núria Saladié (Universitat Pompeu Fabra)

GENPORT Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA CIENCIA: FORTALECIENDO LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS UNIVERSIDADES.
Lidia Arroyo Prieto, Jörg Müller (Universitat Oberta de Catalunya)

ACCESO A LA ENERGÍA Y OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE. NUEVAS PRÁCTICAS EN RESPONSABILIDAD SOCIAL: PROTOTIPO FOTOVOLTAICO PARA CENTROS ESCOLARES EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD.
Pablo Giménez Martorell (Associació universitària CO-INCIDE)
Leonor Hernández López, Luis Cabedo Mas, Leonor Lapeña Barrachina, Aritz Carrera Barrio, Isabel Giménez García (Universitat Jaume I)
Tesfahun Asmamaw Kasie, Tasew Tadiwose Zewdie (Bahir Dar University (Etiòpia))

IMPACTO DE LA ASIGNATURA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA FORMACIÓN INTEGRAL.
Carmen de la Calle Maldonado (Universidad Francisco de Vitoria)

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social