panoramica UJI

Pla de Responsabilitat Social Universitària (RSUJI)

30/06/2017 | RSU

El Pla de Responsabilitat Social Universitària de la Universitat Jaume I (RSUJI) promogut en el marc del Pla Estratègic 2018 de l’UJI pel Comissionat del Rector per al Desenvolupament de la RSU planteja un sistema de gestió i comunicació dels impactes econòmics, socials i mediambientals que la universitat produeix a la societat. El 13 de juny de 2016 el Pla RSUJI va ser presentat al Claustre, òrgan encarregat del debat i aprovació de les diferents propostes i instruments de gestió per al desenvolupament de la RSU a l’UJI, atorgant-li així una legitimació democràtica a tot el procés. La RSU ens proporciona un conjunt d’eines perquè totes les universitats que vulguen gestionar aquesta tasca ho facen d’una manera completa, comparable i verificable. Aquesta metodologia compartida és fonamental en tot procés d’internacionalització. De les 81 universitats espanyoles, 39 disposen ja d’algunes d’aquestes eines. La finalitat d’aquest pla és reunir aquestes eines que estan emprant les universitats a tot arreu i integrar-les per a la gestió de la qualitat ètica de l'organització, renovant així el nostre lideratge social.

Pla de Responsabilitat Social Universitària (RSUJI)

 • Codi Ètic
  Codi Ètic

  L’objectiu del codi ètic consisteix a consolidar els valors que defineixen el caràcter i la identitat de l'UJI i les normes que han d’inspirar la conducta dels seus membres.

 • Memòria d'RSU

  La memòria d'RSU estableix els mecanismes per a respondre davant de tots els grups d’interès implicats i afectats per l’activitat universitària.

 • Comissió d'Ètica i RSU

  La Comissió d'Ètica i Responsabilitat Social Universitària es concep com un espai de participació dels diferents grups d'interès que componen la universitat i serà l’òrgan encarregat del seguiment i control del Sistema d'RSU.

 • Línia Ètica

  La Línia Ètica serà un canal confidencial -no anònim- per a la comunicació d'alertes, suggeriments i denúncies d'incompliments del codi ètic.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16