Estudis BPL relatius a residus de plaguicides Líneas de Investigación

30/03/2015 | IUPA
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Laboratori d'Anàlisi de Residus de Plaguicides (LARP) de l'IUPA realitza estudis de seguretat , amb fins de registre, en l'àmbit dels productes fitosanitaris, de conformitat amb el Sistema de Qualitat d'obligat compliment per a aquest tipus d'estudi , les Bones Pràctiques de Laboratori. Aquests estudis són contractats per empreses nacionals i internacionals del sector. Des del punt de vista analíti , es desenvolupa, valida i utilitza metodologia basada en Cromatografia Líquida o Cromatografia de Gasos acoblada a Espectrometria de Masses. Aquesta metodologia analítica és adequada per a la determinació a nivells de residu (normalment, 0.01 mg/kg) tant dels plaguicides objecte d'estudi com de tots els seus productes relacionats, inclosos en les definicions de residu oficials, en diferents matrius (mediambientals i aliments).

Informació proporcionada per: Institut Universitari de Plaguicides i Aigües