Control del dopatge en l'esport: ús de noves tècniques i aproximacions analítiques Línies d'investigació

31/03/2016 | IUPA
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Projecte d'investigació coordinat pel Dr. Joan V Sancho al camp de l'anàlisi antidopatge en col•laboració amb el Laboratori de Control Antidopatge de Barcelona, dirigit pel Dr. Jordi Segura, amb la participació del Dr. Óscar Pozo. El treball se centra en l'ús de noves tècniques en el camp de l'espectrometria de masses per a la detecció d'esteroides anabolitzants, tant per a coneguts, semi-desconeguts (metabòlits) com per desconeguts. En el primer cas, s'empra la nova interfase APGC, interfase tipus APCI per cromatografia de gasos, acoblada a un espectròmetre de masses de triple quadrupol (QqQ) d'última generació per estudiar les possibilitats de disminuir i millorar la detecció d'esteroides controlats. També es pretén descobrir nous metabòlits que ampliïn la finestra de detecció en l'anàlisi antidopatge. En l'últim cas, s'apliquen tècniques metabolòmiques com a eines potents que permetin trobar biomarcadors d'ús d'esteroides i altres agents dopants (hormona del creixement, ...), encara que aquests siguin desconeguts inicialment per l'analista.

Publicacions:

“Mass spectrometric behavior of anabolic androgenic steroids using gas chromatography coupled to atmospheric pressure chemical ionization source. Part II: Fragmentation"
M. Raro, T. Portolés, J.V. Sancho, E. Pitarch, F. Hernández, J. Marcos, R. Ventura, C. Gómez, J. Segura, O. J. Pozo
Journal of Mass Spectrometry, (2016), in preparation

"Evaluation of potential urinary markers for recombinant human growth hormone misuse by untargeted metabolomics"
M. Raro, R. Díaz, J. V. Sancho, E. Pitarch, F. Hernández, J. Marcos, J. Segura, J. Bosch,  B. G. de la Torre, R. Gutiérrez-Gallego, O. J. Pozo
Metabolomics, (2016), submitted

"Potential of atmospheric pressure chemical ionization source in gas chromatography tandem mass spectrometry for the screening of urinary exogenous androgenic anabolic steroids"
M. Raro, T. Portolés, E. Pitarch, J.V. Sancho, F. Hernández, L. Garrostas, J. Marcos, R. Ventura, J. Segura, O.J. Pozo
Analytica Chimica Acta, 906, 128-138 (2016)

"Untargeted metabolomics in doping control: Detection of new markers of testosterone misuse by ultra-high performance liquid chromatography coupled to high resolution mass spectrometry"
M. Raro, M. Ibáñez, R. Gil, A. Fabregat, E. Tudela, K. Deventer, R. Ventura, J. Segura, J. Marcos, A. Krotonoulas, J. Joglar, M. Farré, S. Yang, Y. Xing, P. van Eenoo, E. Pitarch, F. Hernández, J. V. Sancho, Oscar J. Pozo
Analytical Chemistry, 87, 8373-8380 (2015)

“Mass spectrometric behavior of anabolic androgenic steroids using gas chromatography coupled to atmospheric pressure chemical ionization source. Part I: Ionization"
M. Raro, T. Portolés, J.V. Sancho, E. Pitarch, F. Hernández, J. Marcos, R. Ventura, C. Gómez, J. Segura, O. J. Pozo
Journal of Mass Spectrometry, 49, 509- 521 (2014)


 

Informació proporcionada per: Institut Universitari de Plaguicides i Aigües