Aplicacions analítiques de la nova font d’ionització APCI amb GC-MS (triple quadrupol i temps de vol) Línies d'investigació

31/03/2016 | IUPA
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Aquesta nova línia d'investigació està basada en l'ús de la recent i prometedora font d'ionització APCI per l'acoblament cromatografia de gasos-espectrometria de masses en instruments d'última generació tant de triple quadrupol (QqQ) com de temps de vol (QTOF). Les possibilitats de la APCI s'estan estudiant en diferents camps tant de l'àmbit de seguretat alimentària, com a contaminació ambiental, aqüicultura i control antidopatge. Durant l’últim any, destaquen les aportacions realitzades en la determinació de dioxines/furans, DL-PCBs i PBDEs, en els quals la afegida sensibilitat y especificitat d’aquesta novedosa tècnica obri noves possibilitats en aquest camp d’anàlisi.

Aquesta línia d'investigació s'ha promogut i millorat gràcies a la implicació de Dr. Hans Mol del RIKILT-Institute of Food Chemistry (The Netherlands). Recentment, s’ha iniciat una nova colaboración amb la Universitat de Antwep (Bèlgica) en el camp de l’anàlisi de retardants de flama amb l’objectiu d’explorar el potencial d’aquesta tècnica en el mencionat camp.

 Prova de l’interès en aquesta nova línia d'investigació és la invitació a participar en diferents conferències entre les que destaquen: New developments in separation Methodologies (University of Leiden, The Netherlands), 7th International Fresenius Conference (Düsseldorf, Germany), 10th European Pesticides Residue Analysis (Dublin, Ireland) i la Waters European APGC Users Meeting (Wilmslow, England). Com a reconeixement a la investigació desenvolupada, s'han obtingut tres premis concedits per la Societat Espanyola de Cromatografia i Tècniques Afins i per la Societat Espanyola d'espectrometria de Masses.

Publicacions:
 

“Potential of gas chromatography-atmospheric pressure chemical ionization-tandem mass spectrometry for screening and quantification of hexabromocyclododecane”
C. Sales, T. Portolés, J. V. Sancho, E. Abad, M. Ábalos, J. Sauló, H. Fiedler, B. Gómara, J. Beltrán
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 408, 449–459 (2016)
Paper in forefront

Potential of atmospheric pressure chemical ionization source in gas chromatography tandem mass spectrometry for the screening of urinary exogenous androgenic anabolic steroids”
M. Raro; T. Portoles; E. Pitarch; J. V Sancho; F. Hernandez; L. Garrostas; J. Marcos; J. Segura; O.J Pozo
Analytica Chimica Acta, 906, 128-138 (2016)

“Advancing towards universal screening for organic pollutants in waters”
F. Hernández, M. Ibáñez, T. Portolés, M. I. Cervera, J.V. Sancho, F.J. López
Hazardous Materials, 282 (23), 86–95 (2015)

“Analytical strategy based on the use of gas chromatography with time-of-flight and hybrid quadrupole time-of-flight analyzers to investigate potential polymeric migrants into food simulants.”
L. Cherta, T. Portolés, E. Pitarch, J. Beltrán, F.J. López, F. Hernández
Food Chemistry, 188, 301-308 (2015)

“Non-target screening with high resolution mass spectrometry: Critical review using a collaborative trail on water analysis”
E.L. Schymanski, H.P. Singer, J. Slobodnik, I. Ipolyi, P. Oswald, M. Krauss, T. Schulze, P. Haglund, T. Letzel, S. Grosse, N. S. Thomaidis, C. Zwiener, M. Ibanez, T. Portoles, R. de Boer, M. Reid, M. Onghena, U. Kunkel, W. Schulz, A. Guillon, N. Noyon, G. Leroy, C. Margoum, S. Bogialli, D. Stipaničev, P. Rostkowski, J. Hollender.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 407 (21), 6237-6255 (2015)

“Atmospheric pressure chemical ionization tandem mass spectrometry (APGC/MS/MS) an alternative to high resolution mass spectrometry (HRGC/HRMS) for the determination of dioxins”
B. van Bavel, D. Geng, L. Cherta, J. Nácher, T. Portolés, M. Ábalos, J. Saulo, E. Abad, J. Dunstan, R. Jones, A. Kotz, H. Winterhalter, R. Malisch, W. Traag, J. Hagberg, I. Ericson, J. Beltrán, F. Hernández.
Analytical Chemistry, 87 (17), 9047–9053 (2015)

“Gas chromatography - tandem mass spectrometry with atmospheric pressure chemical ionization for fluorotelomer alcohols and perfluorinated sulfonamides determination”
T. Portolés, L. E. Rosales, F. J. Santos, J. V. Sancho, F. Hernández, E. Moyano
Journal of Chromatography A, 1413 (25), 107–116 (2015)

“Novel analytical approach for brominated flame retardants based on the use of gas chromatography-atmospheric pressure chemical ionization-tandem mass spectrometry with emphasis in highly brominated congeners”
T. Portolés, C. Sales, B. Gómara, J.V. Sancho, J. Beltrán, M.J. González, F. Hernández
Analytical Chemistry, 87 (19), 9892–9899 (2015)

“Fast gas chromatographic residue analysis using split injection and atmospheric pressure chemical ionisation tandem mass spectrometry”
M. Tienstra, T. Portolés, J.G.J. Mol, F. Hernández
Journal of Chromatography A, 1422, 289–298 (2015)

“Validation of a qualitative screening method for pesticides in fruits and vegetables by gas chromatography quadrupole-time of flight mass spectrometry with atmospheric pressure chemical ionization”
T. Portolés, J.G.J. Mol, J.V. Sancho, F. J. López, F. Hernández
Analytica Chimica Acta, 838, 76-85 (2014)

 

"Screening and quantification of pesticide residues in fruits and vegetables making use of gas chromatography-quadrupole time of flight mass spectrometry with atmospheric pressure chemical ionization"
M.I. Cervera, T. Portolés, F.J. López,  J. Beltrán, F. Hernández
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 406, 6843-6855 (2014)

“Use of electron ionization and atmospheric pressure chemical ionization in gas chromatography coupled to time-of-flight mass spectrometry for screening and identification of organic pollutants in waters”
T. Portolés, J.G.J. Mol, J.V. Sancho, F. Hernández
Journal of Chromatography A, 1339, 145-153(2014)

“Mass spectrometric behavior of anabolic androgenic steroids using gas chromatography coupled to atmospheric pressure chemical ionization source. Part I: Ionization."
M. Raro, T. Portolés, J.V. Sancho, E. Pitarch, F. Hernández, J. Marcos, R. Ventura, C. Gómez, J. Segura, O. J. Pozo
Journal of Mass Spectrometry, 49, 509- 521 (2014)

“Screening of pesticides and polycyclic aromatic hydrocarbons in feeds and fish tissues by gas chromatography coupled to high resolution mass spectrometry using atmospheric pressure chemical ionization”
J. Nácher-Mestre, R. Serrano, T. Portolés, M.H.G. Berntssen, J. Pérez-Sánchez, F. Hernández
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 62, 2165–2174 (2014)

“Application of gas chromatography–(triple quadrupole) mass spectrometry with atmospheric pressure chemical ionization for the determination of multiclass pesticides in fruits and vegetables”
L. Cherta, T. Portolés, J. Beltran, E. Pitarch, J. G.J. Mol, F. Hernández
Journal of Chromatography A, 1314, 224-240 (2013)

“Improved gas chromatography-tandem mass spectrometry determination of pesticide residues making use of atmospheric pressure chemical ionization”
T. Portoles, L. Cherta, J. Beltrán, F. Hernández
Journal of Chromatography A, 1260, 183-192 (2012)

"Advantages of atmospheric pressure chemical ionization in gas chromatography tandem mass spectrometry: pyrethroid insecticides as a case study"
T. Portolés, J.G.J. Mol, J.V. Sancho, F. Hernández
Analytical Chemistry, 84, 9802-9810 (2012)

"Potential of atmospheric pressure chemical ionization source in GC-QTOF MS for pesticide residue analysis"
T. Portolés, J.V. Sancho, F. Hernández, A. Newton, P. Hancock
Journal of Mass Spectrometry, 45: 926-936 (2010) 

Informació proporcionada per: Institut Universitari de Plaguicides i Aigües