Adobe After Effects - nivell iniciació

20/12/2023 | LABCOM
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Descripció

Aquest curs d'iniciació en Adobe After Effects introdueix a l'alumne en els aspectes essencials de configuració, importació d'arxius, tècniques essencials d'animació, propietats de transformació, tècniques de precomposición, ús de màscares, aplicació d'efectes, composicions en espais ‘3D' i mètodes d'exportació. El curs aborda totes aquestes qüestions des d'un punt eminentment pràctic.

Professorat

Juanjo García Ansuategui comença la seua marxa en la postproducció de vídeo a principis de la dècada dels 90 amb un marcat component vocacional i autodidacta. L'any 2004 co-fonga la seua pròpia productora (ICON). En 2007 s'incorpora al Laboratori de Comunicació Audiovisual de l'UJI, on fa tasques de suport tècnic a l'alumnat i imparteix cursos de formació relacionats sempre amb l'àmbit de l'edició i la postproducció de vídeo.

Destinataris 

 • Estudiants de grau o màster que vulguen conèixer en profunditat les possibilitats que ofereix Adobe After Effects en la generació d'animacions. Pot ser especialment interessant per a l'alumnat dels graus en Ciències de la Comunicació, Disseny Industrial i Disseny i Desenvolupament de Videojocs
 • Professionals del sector que necessiten reciclatge professional
 • Público general que desitge introduirse en Adobe After Effects

Dates de realització

 • 9 i 11 d'abril de 2024, de 16h-21h.
 • 10 hores de formació

Crèdits reconeguts per als estudis de grau de l'UJI 

0,5

Lloc de realització

Aula multimèdia LABCOM

Requisits

No és necessari tenir coneixements previs de postproducció, After Effects o vídeo digital.

Objectius

 • Adquirir els coneixements necessaris per a configurar adequadament el programari.
 • Entendre que tipus d'arxius i mitjans podem importar dins de l'aplicació i les possibles limitacions sobre la base de la seua extensió.
 • Manejar amb soltesa la interface i entendre l'ús de cadascun dels panells.
 • Comprendre amb detall les propietats de transformació de les capes en el timeline i relacionar-les adequadament.
 • Configurar el programari correctament per a la reproducció.
 • Aprendre les tècniques d'activació de keyframes i interpolació temporal que permeten generar animacions amb canvis en la velocitat de reproducció.
 • Comprendre i aplicar el concepte de precomposición per a unir elements de diferents característiques.
 • Exportar adequadament el material.

Programa

1.Configuració

                  Interfície: espais de treball i panells

                  Creació de projectes

                  Les composicions

                  Línia de temps i capes

                  Importació d'arxius

2.Animació bàsica

                  Propietats de transformació

                  keyframes

                  Trajectòries

                  Precomposiciones

3.Màscares

                  Tipus de màscares

                  Ús de bezieres

                  Màscares de seguiment

4. Efectes

                  Aplicació i ajustos

                  Croma Key

5.Espai 3D

                  Ubicació de capes en l'eix Z

                  Cambres

6.Exportació

Metodologia i avaluació

El curs té una orientació metodològica eminentment pràctica, basada en el plantejament d'exercicis pràctics per part del professorat, que els alumnes hauran de realitzar. El professorat supervisarà aquests exercicis, repassant i explicant aquells aspectes que hagen plantejat més dificultats als alumnes, de manera que els conceptes i tècniques més importants es vagen assentant durant el desenvolupament del curs.

L'assistència és obligatòria en un 85% per a obtenir el certificat del curs.

Matrícula

 • Matrícula gestionada pel LABCOM
 • Preu: 50 euros
 • Places limitades a 22 alumnes. El curs es completa per ordre de recepció de matrícules. La matrícula no es considera efectiva fins que no es confirma el pagament.
 • [Matrícula oberta]

Matrícula PACK Fonaments+Postproducció

 • Preu: 90 euros
 • Curse Fonaments d'Adobe After Effects + Curs Tècniques de postproducció amb Adobe After Effects
 • 20 hores de formació (1 crèdit reconegut per als estudis de grau de l'UJI)
 • [Matrícula oberta]

Informació

 • Informació acadèmica: Juanjo García [jansuate@uji.es]
 • Informació administrativa: Juan Plasència [juan.plasencia@uji.es]
Informació proporcionada per: Laboratori de Comunicació