Photoshop creatiu - nivell avançat

20/12/2023 | LABCOM
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Descripció

El curs pretén aprofundir en el coneixement de les diferents eines d'Adobe Photoshop, el seu flux de treball avançat i no destructiu i els mètodes de tractament de la imatge més professionals, així com un procés de treball basat en les accions i els automatismes avançats.

Professorat

Juan Plasència és el coordinador tècnic del LABCOM i fotògraf freelance. Entre els seus últims projectes fotogràfics cal destacar Fila set, una mirada en els últims cinemes de sala única a Espanya i El llegat de la guerrilla.

Destinataris:

 • Estudiants de grau o màster que cerquen conèixer en profunditat les possibilitats creatives de les eines d'edició fotogràfica. Pot ser especialment interessant per a l'alumnat dels graus en Ciències de la Comunicació
 • Professionals del sector que cerquen reciclatge professional
 • Aficionats a la fotografia que cerquen perfeccionar les tècniques d'edició fotogràfica

Crèdits reconeguts per als estudis de grau de l'UJI

0,5 crèdits

Dates de realització

 • 12 i 14 de març de 2024, de 16 a 21h. 
 • 10 hores de formació

Lloc de realització

Aula multimèdia LABCOM

Requisits

Coneixements bàsics d'Adobe Photoshop i de fotografia digital

Objectius

El curs pretén que l'alumne adquirisca un coneixement avançat i professional sobre l'eina Adobe Photoshop. Amb aquest curs, l'alumne disposarà de la base fonamental per a aprofundir en l'eina d'edició fotogràfica i en el món de la fotografia digital en general. Des del punt de vista pràctic, el curs permetrà a l'alumne dur a terme tasques d'edició i gestió de color avançades i no destructives.

Programa

BLOC 1. TRACTAMENT AVANÇAT EN PHOTOSHOP.

 1. Preferències de Photoshop i Gestió del color.
 2. Connexions entre Camera Raw, Bridge i Photoshop
 3. Introducció a l'edició no destructiva.
 4. L'objecte intel·ligent.
 5. Les màscares de capa: Introducció al treball per zones
 6. Les Capes d'ajust
 7. Les Eines més importants.
 8. El treball a través de les màscares de capa i capes d'ajust.
 9. La màscara de retallada: utilitats.
 10. Les maneres de fusió i el seu ús pràctic.
 11. Estils de capa. Usos i utilitats

Metodologia i avaluació

Classes pràctiques amb indicacions guiades i explicades pel professor. El curs té una orientació metodològica teoricopràctica basada en el desenvolupament de sessions temàtiques orientades a l'adquisició no sols dels fonaments teòrics necessaris sinó també de les habilitats pràctiques i els recursos necessaris per a la seua execució.

L'assistència és obligatòria en un 85% per a obtenir el certificat del curs.

Matrícula

 • Matrícula gestionada pel LABCOM
 • Preu: 50 euros
 • Places limitades a 22 alumnes. El curs es completa per ordre de recepció de matrícules. La matrícula no es considera efectiva fins que no es confirma el pagament.
 • [Matrícula oberta]

Matrícula PACK iniciació+avançat

 • Preu: 90 euros
 • Curs Photoshop Creatiu - nivell iniciació + Curs Photoshop Creatiu - nivell avançat 
 • 20 hores de formació (1 crèdit reconegut per als estudis de grau de l'UJI)
 • [Matrícula oberta]

Informació

Informació acadèmica i administrativa: Juan Plasència [juan.plasencia@uji.es]
Informació proporcionada per: Laboratori de Comunicació