Photoshop creatiu - nivell iniciació

20/12/2023 | LABCOM
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Descripció

El curs Photoshop creatiu pretén introduir a l'alumnat en el programa d'edició fotogràfica i en els seus fluxos de treball de manera professional, accessible, creativa i pedagògica. Les classes es desenvolupen a través d'exercicis  molt complets perquè l'alumnat pot desenvolupar un hàbit de treball productiu i eficaç.

Professorat

Juan Plasència és el coordinador tècnic del LABCOM i fotògraf freelance. Entre els seus últims projectes fotogràfics cal destacar Fila set, una mirada en els últims cinemes de sala única a Espanya i El llegat de la guerrilla.

Dirigit a

 • Estudiants de grau o màster que cerquen introduir-se en l'ús creatiu del programa Adobe Photoshop. 
 • Professionals del sector que cerquen reciclatge professional
 • Público general que desitge explorar les possibilitats creatives del programari.
 • [Aquest curs, en principi, no es recomana per a l'alumnat en els graus en Ciències de la Comunicació perquè el seu contingut es cobreix en assignatures al llarg del grau]

Dates de realització

 • 27 i 29 de febrer de 2024, de 16 a 21h. 
 • 10 hores de formació

Crèdits reconeguts per als estudis de grau de l'UJI 

0,5

Lloc de realització

Aula multimèdia LABCOM

Requisits

Coneixements bàsics de fotografia i maneig bàsic de l'ordinador.

Objectius

El curs pretén que l'alumne adquirisca un coneixement bàsic, però molt assentat, que li inicie en l'edició fotogràfica d'Adobe Photoshop. Amb aquest curs, l'alumne disposarà de la base fonamental per a aprofundir en l'eina d'edició fotogràfica i en el món de la fotografia digital en general. Des del punt de vista pràctic, el curs permetrà a l'alumne dur a terme tasques d'edició i gestió de color bàsiques i no destructives perquè s'inicia correctament en el flux de treball professional.

Programa

BLOC 1. TRACTAMENTS BÀSIC DE LA IMATGE EN PHOTOSHOP (0,5 CRÈDITS)

 1. Interface: Composició de paletes i eines
 2. Revisió del menú de programa
 3. Les eines i les finestres.
 4. Documents NOUS
 5. Formats d'arxius (jpg, tiff, dng, raw, psd, psb, pdf)
 6. Guardat de les imatges
 7. Les eines de selecció. 
 8. Concepte CAPES.
 9. Finestra CAPES
 10. Acoblar capes
 11. Agrupar
 12. Estils de CAPA
 13. Eina Text
 14. Les Finestres més importants: 
 15. Eina bote de pintura i Pinzell.
 16. Tampó de clonar
 17. Novetats i canvis transcendents en Photoshop (IA, selecció, barra de tasques contextuals)
 18. Seleccionar fons
 19. Passar fotos a altres documents 
 20. Transformar
 21. Desenfocament
 22. Introducció al Menú AJUSTOS de CAPA
 23. Filtres 

Metodologia i avaluació

Classes pràctiques amb indicacions guiades i explicades pel professor. El curs té una orientació metodològica teoricopràctica basada en el desenvolupament de sessions temàtiques orientades a l'adquisició no sols dels fonaments teòrics necessaris sinó també de les habilitats pràctiques i els recursos necessaris per a la seua execució.

L'assistència és obligatòria en un 85% per a obtenir el certificat del curs.

Matrícula d'aquest curs

 • Matrícula gestionada pel LABCOM
 • Preu: 50 euros
 • Places limitades a 22 alumnes. El curs es completa per ordre de recepció de matrícules. La matrícula no es considera efectiva fins que no es confirma el pagament.
 • [Matrícula oberta]

Matrícula PACK iniciació+avançat

 • Preu: 90 euros
 • Curs Photoshop Creatiu - nivell iniciació + Curs Photoshop Creatiu - nivell avançat 
 • 20 hores de formació (1 crèdit reconegut per als estudis de grau de l'UJI)
 • [Matrícula oberta]

Informació

Informació acadèmica i administrativa: Juan Plasència [juan.plasencia@uji.es]

Informació proporcionada per: Laboratori de Comunicació