Missió, visió i valors de l'UJI

26/09/2017 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Missió

L’UJI és una institució pública d’educació superior orientada a la innovació com a via per desenvolupar socialment, culturalment i econòmicament el seu entorn, mitjançant la creació i transmissió crítica del coneixement, la promoció de les potencialitats del seu capital humà i una orientació proactiva tant cap al seu àmbit d’influència com cap a la seua presència internacional.

Visió

L’any 2018, l’UJI vol ser una Universitat sostenible i atractiva per la qualitat de la seua oferta formativa i cultural, amb una recerca i relació amb les empreses i les institucions de l’entorn de valor, i amb una notable presència internacional. Tot basat en el seu tarannà innovador i creatiu i en el seu compromís amb la construcció i el progrés de la societat a què serveix.

Valors (a partir del preàmbul dels Estatuts de la Universitat Jaume I)

La Universitat Jaume I recull i impulsa l’activitat cultural i científica motivada per la transformació social moderna de la societat castellonenca, a partir de tots els seus sectors productius.

La Universitat Jaume I s’integra en la ciutat de Castelló de la Plana i es vincula amb les seues transformacions arquitectòniques i urbanístiques contemporànies, i de totes les comarques del nord del País Valencià.

La Universitat Jaume I, com a institució autònoma universitària, combina l’universalisme definitori de l’activitat científica i cultural amb la integració en la societat valenciana, com a servei públic per al progrés i com a dipositària de principis generals compartits. 

La Universitat Jaume I es defineix com una institució oberta, implicada en la construcció europea a partir de l’àmbit mediterrani, que incorpora, especialment, els valors definits per l’humanisme i la tradició del pensament europeu. 

La Universitat Jaume I valora l’educació com a participació en la transformació econòmica i cultural del conjunt de la societat i incorpora a les seues activitats, com a instruments d’acció positiva, la millora continuada de la qualitat en tots els seus serveis, el compromís social, el principi de solidaritat, el respecte a la diversitat, la igualtat entre els homes i les dones, la millora i la protecció del medi ambient, el treball per la pau i l’aposta per l’ensenyament públic com a eina per a la igualtat social i la millora del talent amb independència del seu estatus social.

En l’àmbit intern, la Universitat promou mesures d’acció positiva a favor d’una participació igualitària en les seues institucions de tots els membres de la comunitat universitària. 

Pla estratègic UJI

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions