Gestió de la Qualitat

22/06/2023 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Declaració de política de qualitat

Ser una universitat excel·lent en l'àmbit de la docència, la recerca, la transferència i la gestió (d'acord amb la filosofia de la qualitat total), per tal d'aconseguir la satisfacció dels seus grups d'interès a través dels recursos tècnics, econòmics i humans de què disposa.

A més, la Universitat estableix mecanismes per a prevenir tant la intolerància com la discriminació entre el seu personal (PAS, PDI) i l’estudiantat, així com el frau acadèmic, i garantir en tot moment la llibertat acadèmica i el comportament ètic de la comunitat universitària. De la mateixa manera, la Universitat està compromesa amb la millora contínua i la promoció de bones pràctiques de qualitat, especialment del seu sistema d’assegurament intern de qualitat que serà revisat i actualitzat periòdicament.

(Informat el Consell de direcció del 25 de maig de 2021 i aprovat pel Consell de govern núm. 10/2021 celebrat el 25 de novembre de 2021 - pàgines 6 i 7 de l'acta) 

Acta del Consell de Govern número 10/2021

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions