Treball final de màster

Matèria obligatòria de 12 ECTS per als estudiants en el tercer semestre. L'estudiantat explicarà en tot moment amb la tutorització d'un professor/a del màster que serà adjudicat a l'inici del curs i que durà a terme la tasca de tutorització, tant per mitjà de tutories presencials, com mitjançant tutories virtuals utilitzant per a açò enregistraments online, fòrums, xat, skype i l'Aula virtual. Per a la defensa del Treball Final de Màster, l'estudiantat ha d'haver cursat i superat totes les assignatures del màster. El Treball Final de Màster versarà sobre una revisió teòrica, estudis de casos (sèries de casos o dissenys de N=1) o un treball experimental i l'alumne haurà de defensar-ho de forma oral davant un tribunal.

Més informació en: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42173?caracteres=practicas

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16