Coordinació del treball final de màster

El treball de finalització de màster (TFM) serà coordinat per la comissió gestora del màster, composta per la Dra. Esther Monzó, Dr. Josep Marco i Dra. Pilar Ezpeleta. Aquesta comissió aprovarà les directrius que guiaran l'elaboració del treball, assignarà tutors als estudiants i nomenarà als membres dels tribunals que avaluaran els treballs. La gestió diària del TFM (consistent a respondre als dubtes dels estudiants, intervenir entre professors i estudiants en cas de malentesos o conflictes, etc.) correspondrà al coordinador del màster.

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16