Horaris

L'horari de classe de les assignatures del mòdul general i l'específic ve determinat per l'especialitat que es cursa:

 • Horari de matí (9:00-14:00):
  • Llengua i Literatura i Ensenyaments d'Idiomes (Anglès, Espanyol).
  • Matemàtiques.
 • Horari de vesprada (16:00-21:00):
  • Ciències Experimentals i Tecnologia (Física i Química, Ciències Naturals, Tecnologia i Informàtica).
  • Formació Professional (Branca administrativa).
  • Ciències Socials i Humanitats (Geografia i Història).

En general, les assignatures es distribueixen al llarg del curs acadèmic de manera seqüencial, sense solapaments (veure calendari), a raó de 4 hores de classe al dia (de dilluns a divendres) dins de les franges horàries indicades en cada torn. L'assignatura SAP007, així com algunes assignatures d'especialitats concretes, es cursen de manera intercalada ja que resulta més adequat per tal de treballar les competències que els corresponen (sempre en benefici de l'aprenentatge).

Les assignatures del mòdul general (SAP001/2/3/7) són comuns per a totes les especialitats i tenen un grup de matí i un de vesprada. Al grup de matí pertany l'estudiantat de les especialitats de Llengües i Matemàtiques, i al grup de vesprada pertany l'estudiantat de les especialitats de Ciències Experimentals i Tecnologia, Formació Professional i Ciències Socials.

L'horari del Pràcticum serà l'horari del centre de pràctiques. Cal tenir en compte que la gran majoria de centres només imparteix docència al matí, per la qual cosa és impossible garantir places en qualsevol altre torn.

Els horaris de cada assignatura, el professorat i les aules en què es desenvoluparan les classes, es poden consultar aquí

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16