Pràctiques externes

El Pràcticum té una durada de vuit setmanes lectives i es realitza en centres docents públics i privats de la província de Castelló que imparteixen ensenyances previstes en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, corresponents a l'educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional, així com per als centres públics autoritzats per impartir ensenyaments d'idiomes. La Conselleria d'Educació és qui regula la convocatòria i el procediment per a la selecció de centres de pràctiques.

El Pràcticum es realitza en l'especialitat del màster que s'està cursant i està dividit en dos períodes. Un primer període de tres setmanes al mes de gener i un segon període de cinc setmanes en acabar les classes presencials del màster. En total, la permanència al centre és de 200 hores en què es porta a terme una etapa d'acollida pel centre, on es coneix l'organització de la comunitat educativa, una etapa d'observació amb el tutor assignat i una etapa d'intervenció a l'aula.

Consulta les entitats cooperadores

Més informació:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42135?caracteres=practicas

 

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16