Pràctiques externes

El Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar ofereix l´assignatura SBD012 Pràctiques Externes, que consisteix en l'estada en pràctiques en un centre extern a la Universitat durant 240 hores, distribuïdes segons necessitats/possibilitats del centre i de l´alumnat.

Per a saber més, és possible consultar els següents documents:

Per saber quins centres de pràctiques són, consultar el document "Centres de pràctiques."

Els tipus d'activitats que l'alumnat sol desenvolupar durant la seua estada en el Pràcticum, sota la supervisió de professionals experts i la coordinació del tutor/a de la Universitat, són:

  • Anàlisi i valoració de demandes, conflictes i riscos familiars.
  • Realització d'entrevistes i protocols d'observació a grups familiars.
  • Administració de tests, instruments i programes.
  • Proposta de programes d'intervenció i mediació en famílies.
  • Implementació de programes d'intervenció i mediació.
  • Confecció d'inventaris de recursos professionals.
  • Participació en els projectes que estiga realitzant l'entitat.

Consulta les entitats cooperadores

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16