Eixides professionals

Les eixides professionals són tan variades que es poden adequar tant al disseny i al desenvolupament de videojocs, com a tasques més pròpies d’informàtics o auditors de la qualitat dels jocs.

Algunes possibles eixides agrupades en categories són:

Analista / Programació

 • Director/a tècnic/a.
 • Programador/a de sistemes de programari.
 • Programador/a de motors gràfics.
 • Programador/a de motors de físiques.
 • Enginyer/a de programari.
 • Programador/a en intel·ligència artificial.

Dissenyador/a i desenvolupador/a de programari de disseny

 • Director/a creatiu/iva.
 • Dissenyador/a de nivells de joc.
 • Dissenyador/a d’escenaris.
 • Gestor/a de la planificació de sistemes interactius.
 • Gestor/a del disseny conceptual.
 • Dissenyador/a d’interfícies.
 • Dissenyador/a / gestor/a del guió gràfic de jocs.

Producció

 • Productor/a.
 • Coordinador/a de projectes.
 • Director/a de projectes.

Disseny, modelatge i animació en 3D

 • Dissenyador/a gràfic/a.
 • Director/a artístic/a.
 • Director/a tècnic/a artístic/a.
 • Director/a d’animació.
 • Artista.
 • Modelador/a d’objectes 3D.
 • Dissenyador/a de textures.
 • Modelador/a de personatges.
 • Dissenyador/a de personatges.
 • Supervisor/a d’animacions.
 • Animador/a.

Guionista de jocs

 • Guionista de la trama del joc.
 • Guionista del text associat al joc.
 • Guionista de diàlegs.
 • Editor/a de còpies del joc.

Auditor/a de la qualitat del joc

 • Director/a de proves.
 • Verificador/a / Tester.

Altres perfils

 • Consultor/a tecnològic.
 • Operador/a de xarxa i comunicacions.
 • Dissenyador/a de sistemes hàptics.
 • Dissenyador/a de sistemes de realitat augmentada.

En definitiva, el sector de videojocs té presència en altres sectors com ara la telefonia mòbil, la publicitat o l’educació, i s’obrin també horitzons en sectors com la medicina, la refineria, la defensa o l’educació. L’àmbit dels videojocs i l’animació aporta una àmplia experiència en el desenvolupament d’aplicacions (jocs seriosos), sistemes i, en general, tecnologia 3D i TIC que pot arribar a ser molt útil en alguns sectors com, per exemple, el petrolier per a la recerca de jaciments. En el terreny de la defensa, els sistemes interactius tenen un paper important en la formació de soldats gràcies a les tecnologies de simulació o als jocs d’estratègia i acció de guerra.

 

RESUM

• Programació de videojocs
• Grafisme per a videojocs
• Guionista de jocs
• Disseny i desenvolupament multimèdia
• Disseny i desenvolupament de webs
• Programació d'aplicaciones per a mòbils
• Modelatge i animació 3D
• Operació de xarxa i comunicacions
• Administració de bases de dades
• Consultoria tecnològica
• Producció de projectes
• Indústries creatives
 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

 

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16