Trets d'identitat

Estar a la universitat no és només assistir a classe de les assignatures en què t’has matriculat. La universitat apareix en un període de la teua vida en el qual t’estàs formant acadèmicament, però també desenvolupant com a persona. Aprofita’l!

Per això és fonamental que conegues una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a universitari o universitària no sols has de conèixer sinó també utilitzar.

De la titulació...

A mitjà termini la docència de les titulacions de la branca de Ciències de la Salut se situe a l'edifici d'ampliació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials fins que estiga disponible la nova Facultat de Ciències de la Salut.

A llarg termini, es preveu la creació de la nova Facultat de Ciències de la Salut, per a això la Universitat Jaume I ja disposa dels terrenys necessaris per a construir-la, dins del campus del Riu Sec.

L'edifici, on s’imparteixen estudis del grau en Psicologia, disposa de les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l’activitat docent.

 • Aules ordinàries amb  taula multimèdia i accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
 • Aules d’informàtica dedicades a la docència amb una mitjana aproximada de 35 ordinadors amb canó de vídeo.
 • Seminaris amb pissarra, ordinador portàtil, canó i pantalla per a projecció.
 • Laboratoris.

Les línies d’investigació que porten a terme els diferents departaments de Psicologia són:

DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA BÀSICA, CLÍNICA I PSICOBIOLOGIA

 • ADDICCIÓ I NEUROPLASTICITAT: addicció, neuroplasticitat, cervell, cerebel, drogues addictives, ambient enriquit, aprenentatge i memòria.
 • APRENENTATGE, MEMÒRIA I ADDICCIÓ: MECANISMES NEUROBIOLÒGICS I GENÈTICS: cervell i addicció, drogues d’abús i reforç, efectes condicionats de les drogues addictives, extinció, reconsolidació, aprenentatge i memòria.
 • EMOCIONS I PSICOFISIOLOGIA: emocions, psicofisiologia, trastorns cardiovasculars, afecte-cognició, motivació.
 • AVALUACIÓ I REHABILITACIÓ DEL DANY CEREBRAL: dany cerebral, rehabilitació, avaluació neuropsicològica.
 • NEUROCIÈNCIA AFECTIVA: neurociència afectiva, psicofisiologia de l’emoció, trastorns de personalitat externalitzants (psicopatia, conducta antisocial, abús de substàncies), electroencefalografia d’alta densitat, reactivitat autonòmica, electromiografia facial.
 • NEUROFARMACOLOGIA I GENÈTICA DE LA CONDUCTA MOTIVADA: motivació, psicofarmacologia, addicció a drogues, alcohol, sistema nerviós, comportament.
 • NEUROGENÈTICA DE LA COMUNICACIÓ HUMANA / NEUROGENETICS OF HUMAN COMMUNICATION: PE, RMf, potencials evocats, ressonància magnètica, processos cognoscitius, genètica, trastorn específic del llenguatge, logopèdia, bilingüisme, llenguatge privat, processament del llenguatge, comunicació referencial, comunicació infantil, història de la psicologia.
 • NEUROPSICOLOGIA I NEUROIMATGE FUNCIONAL: ressonància magnètica funcional, neuropsicologia, neurociència cognitiva, malaltia d’Alzheimer, esclerosi múltiple.
 • PERSONALITAT I PSICOPATOLOGIA: personalitat, desinhibició, alcohol, genètica de la conducta, psicopatologia.
 • PROCESSOS DE LLENGUATGE I PARLA HUMANA: comprensió del llenguatge, producció del llenguatge, percepció de la parla, patologies de la parla, relacions anafòriques.
 • PSICOFARMACOLOGIA DE L’ALCOHOL: etanol, catalasa, cervell, rosegadors.
 • PSICOLOGIA DE LA SALUT: PREVENCIÓ I TRACTAMENT: SIDA,  sexualitat, promoció de la salut, intervenció psicològica en diferents malalties com ara el càncer, el dolor crònic o l’afrontament de la mort.
 • PSICOPATOLOGIA, AVALUACIÓ I TRACTAMENT DELS TRASTORNS EMOCIONALS:  psicopatologia, avaluació, tractaments emocionals, fòbies, telepsicologia, realitat virtual, realitat augmentada, utilitat, disseny emocional, trastorns alimentaris, obesitat.

DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA, EDUCATIVA, SOCIAL I METODOLOGIA

 • ANÀLISI I METODOLOGIA D’ENQUESTES: estadística aplicada, estudis d’opinió, mètodes d’enquesta.
 • BENESTAR PSICOLOGIC I INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL AL TREBALL: intel·ligència emocional, benestar, intervenció, avaluació. 
 • DESENVOLUPAMENT COGNITIU, MEMÒRIA INFANTIL I EVOLUCIONISME: memòria infantil, desenvolupament cognitiu, psicobiologia del desenvolupament, psicologia evolucionista del desenvolupament.
 • DESENVOLUPAMENT I CONTEXTOS EDUCATIUS: psicologia evolutiva, psicologia educacional, relacions entre iguals, agressivitat a l’escola, anàlisi del llenguatge.
 • INTERVENCIÓ EDUCATIVA, FAMILIAR I SOCIAL:  rebuig entre iguals, parentalitat, desenvolupament personal, sentit vital, cooperació al desenvolupament social, ciutadania.
 • PSICOLOGIA COMUNITARIA I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT / IIDL: psicologia comunitària, serveis socials, tercer sector, suport social, exclusió social, cooperació al desenvolupament, voluntariat.
 • WONT PREVENCIÓ PSICOSOCIAL: estrès laboral i burnout, tecnoestrès, addicció al treball, psicologia organitzacional positiva, gestió de recursos humans, efectes psicosocials de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • INTERVENCIÓ I AVALUACIÓ EN CONTEXTOS SOCIOEDUCATIUS.

 

Finalment, per a saber més sobre els estudis universitaris

Webs d’interès general

Díptic informatiu del grau en Psicologia

Què puc estudiar i on

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

Llibres blancs de les titulacions

Bolonya en secundària

Guia Preocupa’t

 

Webs específics

Departament de Psicologia  Bàsica, Clínica i Psicobiologia

Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia

Col·legi Oficial de Psicòlegs

Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat (Formació Sanitària Especialitzada -PIR-)

 

De la universitat

La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits, la vessant acadèmica —informació relacionada amb els estudis, etc.— i la vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament.

Vessant acadèmica

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollidaEs porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE s’està treballant perquè els millors estudiants i estudiantes de les olimpíades de secundària que després es matriculen a l’UJI, tinguen, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigadora.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...

Programa d’acció tutorial universitari (PATU). El Programa d’acció tutorial universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

Infocampus. Ubicat en el local nº 15 de l'àgora universitària. Forma part de la Unitat de Suport Educatiu. A Infocampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris. A més, també ofereix altres serveis:

 • Canal Futur Estudiantat. És el canal de referència informativa per al futur estudiantat universitari.
 • Canal InfoCampus. És el canal de referència informativa per l’estudiantat de l’UJI.
 • El Rodador. És una aplicació que et dóna accés a la base de dades d’Infocampus, podràs consultar-la o rebre-la al correu o al telèfon (beques, cursos, congressos...).
 • Borsa d’habitatge. És un servei de recerca d’habitatges que t’ofereix la Universitat.
 • Tauler d’anuncis. Per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories que s’assenyalen: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.
 • Bústia UJI. És el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI i a través d’Internet qualsevol persona, siga membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.

Normativa d’avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’estudiantat universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

- Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un missatge electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la biblioteca és oberta les 24 hores.

A la biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

- Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i audiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

- Hemeroteca. Per a consultar revistes.

- Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.

- Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip d’assessors que orienten i guien l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Registre General. Per a deixar constància oficial de qualsevol document de la Universitat. Està situat a la planta baixa de l’edifici del Rectorat.

 

Vessant de desenvolupament personal

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional, i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de 100 activitats diferents. Tens moltes opcions, des de mantindre’t en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

- Centre sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP). Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

 • Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.
 • Situada a Castelló, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.
 • Un campus modern i ben comunicat a cinc minuts de l'estació de trens i autobusos i  a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.
 • 100 % d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.
 • Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.
 • Àmplies instal·lacions esportives amb una oferta de més de 100 activitats.
 • Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.
 • Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.
 • Aula virtual de suport tecnològic a la docència.
 • Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.
 • Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.

 

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16