Direcció de tesi externa al programa

02/05/2024 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El director o directora de tesi doctoral és la persona responsable de la supervisió de les tasques investigadores del doctorand o doctoranda. Pot ser director o directora de tesi qualsevol doctor o doctora espanyol o estranger amb experiència investigadora acreditada, independentment de la universitat o institució on preste els seus serveis. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) junt amb l’Escola de Doctorat, avaluen o reconeixen aquesta acreditació i aproven la designació com a director o directora.

 

Procediment d’acreditació d’experiència investigadora a l’efecte de direcció de tesi doctoral per a doctors i doctores no pertanyents als programes de doctorat:

El director o directora extern al programa indicarà en el moment de la proposta de supervisió de tesi la data del últim sexenni viu.

Els doctors i doctores novells que no tinguen encara l'equivalent a un tram de recerca podran codirigir tras l’aprovació del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat. A tal fi, els investigadors i investigadores externs al programa que vulguen dirigir tesis i no tinguen sexennis reconeguts, hauran de fer una sol·licitud dirigida a l’Escola de Doctorat, indicant cinc resultats d’investigació, que seran revisats tenint en conter els criteris de la CENAI per a validar el tram de recerca. La CAPD del programa, també farà un informe, i finalment serà el Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat qui aprovarà el director o directora tenint en compte els dos informes independents. Aquesta aprovació serà valida durant quatre anys.

Document de reconeixement de l'experiència investigadora

Relació de directors i directores de tesi no inclosos en la memòria original del programa de doctorat en Psicologia.

Professorat pertanyent a la Universitat Jaume I

Ana Belén Górriz Plumed (gorriz@uji.es)

Carla Colomer Diago (colomerc@uji.es)

Carlos Hernández Blasi (blasi@uji.es)

Carlos Suso Ribera (susor@uji.es)

Clara Andrés Roqueta (candres@uji.es)

Cristina Forn Frias (forn@uji.es)

Cristina Giménez García   (gimenezc@uji.es)

Daniel Campos Bacas (camposd@uji.es)

Daniel Pinazo Calatayud  (pinazo@uji.es)

Edgar Bresó Esteve (breso@uji.es)

Eladio Joaquin Collado Boira (colladoe@uji.es)

Estefanía Ruiz Palomino (eruiz@uji.es)

Eva Cifre Gallego (cifre@uji.es)

Francisco Juan García Bacete (fgarcia@uji.es)

Isabel María Martínez Martínez (imartine@uji.es)

Isabella Meneghel  (isabella.meneghel@gmail.com)

Josep Andreu Pena Garijo (jpena@uji.es)

Juana Maria Bretón López (breton@uji.es)

Keren Cuervo Gómez (cuervo@uji.es)

Laura Font Hurtado (lhurtado@uji.es)

Laura Mezquita Guillamón (lmezquit@uji.es)

Manuel Ignacio Ibáñez Ribes (iribes@uji.es)

María del Carmen Pastor Verchili (mpastor@uji.es)

María Pilar Jara Jiménez (jara@uji.es)

Marta Asunta Miquel Salgado-Araujo (miquel@uji.es)

Micaela Moro Ipola  (moro@uji.es)

Raúl Pastor Medall (medall@uji.es)

Rosario Poy Gil (poy@uji.es)

Susana Llorens Gumbau (llorgum@uji.es)

Víctor Costumero Ramos  (vcostume@uji.es)

Virginia Elena Carrero Planes (carrero@uji.es)

 

 
Directores y directoras pertenecientes a otras instituciones:

Ausias Josep Cebolla Martí (Universitat de València)

Emilio Ferrer (Universidad de California-Davis, USA)

Hedy Carolina Acosta Antognoni (Universidad de Talcacom)

Jesús Castro Calvo (Universitat de València)

John Salamone (University of Connecticut, USA)

José Javier García Campayo (Universidad de Zaragoza)

María Dolores Gil Llario (Universitat de València)

Rocío Herrero Camarano  (Universitat de València)

Veronica Guillén Botella (Universitat de València)

Vicente González Romá (Universitat de València)

 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus