Perfil d'ingrés

16/01/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El perfil d'ingrés recomanat és el d'un graduat/a en Psicologia amb una formació a nivell de màster universitari en l'àmbit de la psicologia, o el d'un llicenciat/da en Psicologia. A més, també seran admesos aquells graduats en altres disciplines que hagin cursat formació a nivell de màster universitari relacionada amb la Psicologia.

Així mateix, l'alumne/a haurà d'acreditar un nivell mínim de coneixement d'anglès B1 amb certificació expedida per institucions i organismes oficials basats en els nivells establerts pel Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

Informació proporcionada per: InfoCampus