Direcció de tesi externa al programa

02/05/2024 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El director o directora de tesi doctoral és la persona responsable de la supervisió de les tasques investigadores del doctorand o doctoranda. Pot ser director o directora de tesi qualsevol doctor o doctora espanyol o estranger amb experiència investigadora acreditada, independentment de la universitat o institució on preste els seus serveis. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) junt amb l’Escola de Doctorat, avaluen o reconeixen aquesta acreditació i aproven la designació com a director o directora.

 

Procediment d’acreditació d’experiència investigadora a l’efecte de direcció de tesi doctoral per a doctors i doctores no pertanyents als programes de doctorat:

El director o directora extern al programa indicarà en el moment de la proposta de supervisió de tesi la data del últim sexenni viu.

Els doctors i doctores novells que no tinguen encara l'equivalent a un tram de recerca podran codirigir tras l’aprovació del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat. A tal fi, els investigadors i investigadores externs al programa que vulguen dirigir tesis i no tinguen sexennis reconeguts, hauran de fer una sol·licitud dirigida a l’Escola de Doctorat, indicant cinc resultats d’investigació, que seran revisats tenint en conter els criteris de la CENAI per a validar el tram de recerca. La CAPD del programa, també farà un informe, i finalment serà el Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat qui aprovarà el director o directora tenint en compte els dos informes independents. Aquesta aprovació serà valida durant quatre anys.

 

Relació de directors i directores de tesi no inclosos en la memòria original del programa de doctorat en Estudis Internacionals en Pau, Conflictes i Desenvolupament.

Professorat pertanyent a la Universitat Jaume I:

 

Professorat pertanyent a altres institucions:

 • José Angel Ruiz Jimenez (Universidad de Granada)
 • Alberto Gerardo Gomes (La Trobe University, Australia)
 • Anita Milicevic (Endeavour University, Australia)
 • Carole Nabet Egger (Université de Strasbourg)
 • DIETRICH, WOLFGANG (Universität Innsbruck, Austria)
 • Eva Espinar Ruiz (Universidad de Alicante)
 • Fatuma Ahmed Ali (Univ. States Nairoby)
 • Jorge Calvo Rufanges (Centro Delas)
 • Luís Alberto Rodríguez de los Ríos 
 • Luis Alejandro Nitrihual Valdebenito (Univ. de la Frontera, Chile)
 • María Lidón Escrig Sos (Hospital Universitario Castellón)
 • Martha Jalali Rabbani (University of Kansas)
 • Norbert Koppensteiner (Universität Innsbruck, Austria)
 • Sidi Mohamed Omar Abdallah (Cuerpo diplomático del Sahara Occidental)
 • Víctor Francisco Sampedro Blanco (Universidad Rey Juan Carlos)
 • Dorothy Rosenberg
 • Gregorio Mesa Cuadros (Universidad Nacional de Colombia)
 • Jennifer Marie Murphy (Notre Dame de Namur University, Estados Unidos)
 • Paul Duncan Scott (Université Catholique de Lille, Francia)
 • Paula Andrea Valencia Londoño (Universidad de Medellín, Colombia)
Informació proporcionada per: InfoCampus