Perfil d'ingrés

20/05/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Perfil d'ingrés

El perfil d’ingrés recomanat és estar en possessió d’un títol oficial o combinació de títols que responga a les següents característiques:

- Llicenciatura o grau en Filologia o en Traducció i Interpretació.
- Grau en Filologia o en Traducció i Interpretació i  un màster universitari relacionat amb aquests títols o altres afins a la comunicació interlingüística i intercultural.

Es podran considerar, no obstant això, les sol·licituds de l’estudiantat que, sense estar en possessió d’un títol de llicenciatura o grau dels esmentats, posseïsca un màster en alguna de les especialitats relacionades amb les llengües aplicades, la literatura i/o la traducció.

D’altra banda, es considera indispensable tindre una bona competència lingüística en almenys una de les tres llengües d’impartició del programa (anglès, espanyol i català).

 

Informació proporcionada per: InfoCampus