Perfil d'ingrés

20/04/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Perfil d'ingrés

El perfil d'ingrés recomanat al programa de doctorat és el de graduat o graduada en Informàtica, Física, Matemàtiques, o Enginyeria Telemàtica, que ha cursat amb posterioritat algun dels següents màsters associats a aquest programa de doctorat:

  • Màster universitari en Sistemes Intel·ligents de l'UJI
  • Master of Science in Geospatial Technologies (Erasmus Mundus - UJI, UNL, WWU)

Si no s'ha cursat cap d'aquests, que ha cursat el màster en IInformàtica del Ministeri d'Educació, o altres estudis del mateix nivell i branca de coneixement.

En el cas d'estar en possessió del diploma d'estudis avançats (DEA), obtingut d'acord amb el que es disposa en el RD 778/98, o haver aconseguit la suficiència investigadora segons el  RD 185/85, l'haurà d'haver obtingut en programes de doctorat afins.

Així mateix, l'estudiantat ha d'acreditar un nivell mínim de coneixement d'anglés B1 del Marc comú europeu de referència per a les llengües.

Informació proporcionada per: InfoCampus