Finances i comptabilitat

12/06/2017 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
  •  Mercats financers

Mercats de futurs, opcions i valors, mercats financers, valoració d'actius, teoria de carteres, gestió de carteres i fons d'inversió, comprats de derivats, anàlisi d'inversions, valoració d'inversions, sèries temporals, finances corporatives.
Future, options and securities markets, financial markets, asset valuation, portfolio theory, portfolio management and mutual funds, derivatives markets, investment analysis, investment valuation, financial estafe sèries, corporate finance.

  • SOGRES - Sostenibilitat de les organitzacions i gestió de la responsabilitat social

Responsabilitat social corporativa, inversions ètiques, codis de conducta, stakeholders, rating RSC, performance social.
Corporate social responsivility, ethical investments, codes of conduct, stakeholders, RSC rating, social performance.

  • I+B: Investment analysis and behavioral finance

Avaluació i gestió de carteres, fons d'Inversió, plans de pensions, finances del comportament, anàlisi experimental, inversió Socialment responsable, avaluació de projectes, consolidació, projecció financera, disseny financer. Performance, Portfolio Management, Mutual Funds, Pension Plans, Behavioral Finance, Experimental Analysis, Socially Responsible Investment, Project Evaluation, Financial Consolidation, Financial projection, Financial Design.

  • Auditing and corporate governance research

Auditoria de comptes, govern corporatiu i diversitat de gènere en els òrgans de decisió de les empreses. Auditing, Corporate Governance and Gender Diversity in the decision-making corporate boards film.

  • Quantitative finance, accounting and economics

Mercats de capitals, comprats de derivats, finances corporatives, finances internacionals, qualitat de la informació comptable, estimació de models d'equilibri general.
Capital markets, derivative markets, corporate finance, international finance, earnings quality, estimation of general equilibrium models.

 

Informació dels grups de recerca que participen en el programa de doctorat.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus