Activitats formatives del programa

20/04/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

Requisit mínim de formació

Aquest programa requereix la superació d'un mínim de 600 hores d'activitats formatives per a obtenir l'autorització per a la defensa de la tesi doctoral. Cal tenir present que algunes d'aquestes activitats poden ser de realització obligatòria.

 

Activitats del programa de doctorat

 • Formació transversal 1
  • Caràcter: obligatòria
  • Hores Mínim: 30
  • Hores Màxim: 100
 • Formació específica 2
  • Caràcter: optativa
  • Hores Mínim: 30
  • Hores Màxim: 150
 • Publicacions i patents 
  • Caràcter: obligatòria
  • Hores Mínim: 200
  • Hores Màxim: 500
 • Seminari per al seguiment d'avanç de resultats 
  • Caràcter: obligatòria
  • Hores Mínim: 10
  • Hores Màxim: 30
 • Mobilitat 
  • Caràcter: optativa
  • Hores Mínim: 150
  • Hores Màxim: 500
 • Participació en reunions de seguiment de projectes d'I+D competitius
  • Caràcter: optativa
  • Hores Mínim: 25
  • Hores Màxim: 100
1. Consulta el programa de formació transversal de l'Escola de Doctorat.
2. Consulta l'oferta per aquest curs acadèmic.

 

Còmput horari per activitats

 • Formació transversal (obligatòria)
  • Segons certificat
  • Hores mínim: 30
  • Hores màxim: 100
 • Formació específica (optativa)
  • Seminari: Metodologia d'Investigació; certificat signat pel coordinador de l'activitat: 30 hores
  • Taller: Com s'escriu un article científic; certificat signat pel coordinador de l'activitat: 20 hores
  • Assistència a congressos, seminaris i cursos d'especialització: Segons certificat
  • Comunicació presentada i acceptada en un congrés internacional, amb publicació en actes (per exemple, AE-IC, SLCS-Llatina, AEHC, ULEPICC, etc.): 100 hores
  • Comunicació presentada i acceptada en un congrés nacional, amb publicació en actes (per exemple, congressos ComLoc): 50 hores
  • Comunicació presentada i acceptada sense publicació prevista: 25 hores
  • Col·laboració en un comitè organitzador o científic: 50 hores
  • Hores mínim: 30
  • Hores màxim: 150
 • Publicacions i patents (obligatòria)
  • Revistes de nivell 1: Q1, Q2 i Q3 del JCR / JCI de Web of Science; Q1 i Q2 del SJR / Scopus: 150 hores per publicació
  • Revistes de nivell 2: Q4 del JCR / JCI de Web of Science; Q3 i Q4 del SJR / Scopus; Q1 i Q2 de Dialnet Mètriques; Q1 i Q2 de FECYT: 100 hores per publicació
  • Revistes de nivell 3: Resta de Bases de dades d'indexació de revistes tipus ERIH, LATINDEX, ISOC, REDINED, MIAR, MLA, etc.: 75 hores per publicació
  • Llibre o capítol en editorial indexada segons Scholarly Publisher Indicators (SPI general o de l'especialitat),en Book Citaxion Index o que compte amb el Segell de Qualitat en Edicación Acadèmica / Academic Publishing Quality (CEA-APQ) :
   - Llibre complet:  300 hores
   - Edició de llibre:  150 hores
   - Capítol de llibre:  75 hores 
  • Les actes de congressos no es compten com a capítols de llibre llevat que hi haja hagut un procés selectiu per a la seua publicació com a capítol, la qual cosa haurà de ser degudament justificada.
  • Hores mínim: 200
  • Hores màxim: 500
 • Seminari per al seguiment d'avanç de resultats (optativa)
  • Segons certificat elaborat per la persona que coordina l'activitat. Podran incloure's les Jornades de Foment de la Facultat Ciències Humanes i Socials, congressos on es presenten les dades, etc.
  • Hores mínim: 10
  • Hores màxim: 30
 • Mobilitat (optativa)
  • Ha de tractar-se de centres de reconegut prestigi. La CAPD determinarà la qualitat del centre seleccionat. S'estableix una distinció entre centres d'investigació situats a:  
   • Espanya:
    • 1 setmana: 40 hores
    • 15 dies: 80 hores
    • 1 mes: 160 hores
    • 3 mesos: 480 hores
   • Estranger:
    • 1 setmana: 50 hores
    • 15 dies: 100 hores
    • 1 mes: 200 hores
    • 3 mesos: 500 hores
  • Hores mínim: 150
  • Hores màxim: 500
 • Participació en reunions de seguiment de projectes d'I+D competitius (optativa)
  • El certificat haurà d'anar signat per la persona que conste com a investigadora principal i podrà acumular-se l'activitat mensual.
  • Hores mínim: 25
  • Hores màxim: 100

 

Informació proporcionada per: InfoCampus