Química inorgànica avançada

07/09/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Àmbits de treball

 • Química de l'estat sòlid
  Ceràmica, sol-gel, síntesi, cristal·loquímica, propietats, medi ambient, frites, esmalts, estat sòlid, hidrotalcita, polímers, pigments, química suau.
 • Riscs ambientals i laborals
  Medi ambient atmosfèric, química de l’atmosfera, contaminació atmosfèrica, aerosol, partícules en suspensió.
 • Química inorgànica mediambiental i materials ceràmics
  Substàncies perilloses, residus tòxics i perillosos, pigments ceràmics, cristal·loquímica, processat sol-gel, nanopartícules.
 • Química organométalica i catàlisi homogènia.
  Química organometàl·lica, ferrocè, òptica no lineal, dendrímers, catàlisi homogènia.
 • Materials multifuncionals
  ​Materials multifuncionals, nanomaterials, sòlids nanoestructurats, materials fotònics, materials híbrids, química suau.

Informació dels grups de recerca UJI que participen en el programa de doctorat.

Informació proporcionada per: InfoCampus