Matemàtiques i les seves aplicacions

07/09/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Àmbits de treball

 • Geometria diferencial i estereologia
  Geometria diferencial, estereologia, imatges mèdiques, processament del volum d’imatges, seccional, mitjana, escalar i Ricci curvatures, invariants diferencials, càlcul variacional.
 • Propietats topològiques
  Dualitat i compactació de Bohr, dualitat unitària, grups de Lie, continuïtat automàtica, àlgebres de Banach, sistemes dinàmics, valoracions, singularitats, mètodes de desingularització, codis d’avaluació.
 • Mecànica celeste
  Mecànica celeste, teoria de pertorbació, estructures de referència, harmònics esfèrics.
 • Modelització estadística per a problemes mediambientals
  Processos estocàstics i de Markov, anàlisi de dades, mètodes de distribució lliure i no paramètrica, anàlisi multivariant, tècniques d'inferència estadística, etc.
 • Anàlisi d'imatge mèdica i estereologia
  Segmentació i anàlisi d’imatge mèdica, camps aleatoris markovians, mètodes MCMC, conjunts aleatoris tancats, estereologia, radiologia, fusió d’imatges.
 • Grups finits
 • Topologia en anàlisi i singularitats. Teoria de codis
 • Sistemes dinàmics i foliacions, G-fluxos, C*-àlgebres, representació d’isometries, semigrups d’operadors, grups topològics, valoracions, sistemes lineals i cons de corbes, codis d’avaluació.
  Sistemes dinàmics, modelització i simulació numèrica.
 • Sistemes dinàmics, sistemes hamiltonians, mecànica celeste, bifurcacions, teoria de nusos, anàlisi numèrica, modelització matemàtica, residus, contaminants, combustió, sedimentació, simulació numèrica.

Informació dels grups de recerca UJI que participen en el programa de doctorat.

Informació proporcionada per: InfoCampus