Criteris d'admissió al programa i places

31/10/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

En cas que les peticions excedisquen el nombre de places oferit l'admissió s'efectuarà mitjançant la classificació obtinguda amb l'aplicació del següent barem:

  • Expedient acadèmic 70%
  • Recerca relacionada amb el programa 20%
  • Coneixement acreditat d'Anglès 10%

 

En el cas en que no es propose cap director o directora de tesis, serà condició necessària per a poder ser admés haver presentat una proposta del projecte de tesi en el qual s'exposen les línies bàsiques per a la recerca.

 

Plantilla proposta del projecte de tesi

 

Les universitats reservaran, almenys, un 5 per 100 de les places oferides per a estudiants que tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, així com per a estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que en els seus estudis anteriors hagen precisat de recursos i suports per a la seua plena normalització educativa.

Oferta de places

  • 45 places (35 a temps complet i 10 a temps parcial)

Serà possible el transvasament de places en cas de no cobrir-se una de les modalitats.

Informació proporcionada per: InfoCampus