Avaluació de la qualitat de la tesi

09/12/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Finalitzat el treball, el doctorand o doctoranda presenta un esborrany de la tesi per a la seua evaluació per cinc membres (tres titulars i dos suplents), doctors o doctores amb experiència investigadora acreditada en el camp de la tesi proposades per la direcció de la tesi. El resultat d'aquesta avaluació es comunica al doctorand o doctoranda i la direcció de tesi per tal que puguen completar el treball d'investigació tenint en compte els informes d'avaluació.

Per a garantir l'objectivitat, en cap cas el doctorand o doctoranda haurà de contactar amb les persones expertes que avaluen la seua tesi.

Informació proporcionada per: InfoCampus