Avaluació de la qualitat de la tesi

05/06/2024 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Finalitzat el treball, el doctorand o doctoranda presenta un esborrany de la tesi per a la seua evaluació per cinc membres (tres titulars i dos suplents), doctors o doctores amb experiència investigadora acreditada en el camp de la tesi proposades per la direcció de la tesi. El resultat d'aquesta avaluació es comunica al doctorand o doctoranda i la direcció de tesi per tal que puguen completar el treball d'investigació tenint en compte els informes d'avaluació.

NOTA: Consulteu la Disposició transitòria primera del Reglament dels Estudis de Doctorat.

Doctorandes i doctorands que estan cursant els seus estudis de doctorat. A les doctorandes i els doctorands que en la data d'entrada en vigor de les modificacions d’aquest Reglament hagueren iniciat estudis de doctorat els seran aplicables les disposicions reguladores del doctorat vigents en el moment de l'inici d'aquests estudis. No obstant això, el règim relatiu a tribunal, defensa i avaluació de la tesi doctoral previst pel Reial decret 99/2011, de 28 de gener, serà aplicable a aquest estudiantat a partir del curs acadèmic 2024-2025.

Per a garantir l'objectivitat, en cap cas el doctorand o doctoranda haurà de contactar amb les persones expertes que avaluen la seua tesi.

Informació proporcionada per: InfoCampus