30/05/2024 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

Què són els estudis de doctorat?

Els estudis de doctorat suposen la continuació natural dels estudis de màster i tenen com objectiu bàsic la formació de personal investigador creatiu, crític i autònom, capaç de generar respostes innovadores als diferents reptes i problemes de la societat.  El nivell de doctor es constitueix en el nivell més alt del Marc espanyol de qualificacions per a l'Educació Superior, nivell 4 del MECES, en el qual s’inclouen les qualificacions que tenen com a finalitat la formació avançada de l’estudiant en les tècniques de recerca. A la Universitat Jaume I, la responsabilitat acadèmica dels estudis de doctorat correspon a l'Escola de Doctorat i a les diferents comissions acadèmiques dels programes de doctorat (CAPD).

 

Com s'organitza la formació doctoral?

Els programes inclouen dues etapes clarament diferenciades que es desenvolupen en paral·lel: 

  • Realització d'una sèrie d'activitats formatives dirigides a l'adquisició d'un conjunt de competències investigadores d'alt nivell.
  • Elaboració i desenvolupament d'un pla d'investigació sempre sota la supervisió d'un doctor o d'una doctora amb experiència investigadora acreditada i que culmina amb l'elaboració i  defensa de la tesi doctoral

 

Quina és la durada dels estudis?

La durada dels estudis depen del teu règim de dedicació. Des de la data d'admissió al programa disposes d'un termini màxim de quatre anys per fer el dipòsit de la teua tesi doctoral si eres estudiantat a temps complet. Per a estudiantat a temps parcial aquest període és de set anys. Si el teu règim de dedicació inclou períodes tant  a temps complet i a temps parcial el termini màxim de permanència serà de sis anys. Quan la doctoranda o el doctorand siga una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, la duració dels estudis de doctorat serà un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial, i si el teu règim de dedicació inclou períodes tant  a temps complet i a temps parcial el termini màxim de permanència serà de vuit anys. 

IMPORTANT: A les doctorandes i els doctorands que han iniciat els estudis de doctorat abans del curs 2023/2024, els seran aplicable les disposicions reguladores del doctorat vigents en el moment de l'inici dels seus estudis.

 

Qui supervisa la meua formació?

A l’objecte de facilitar la teu adaptació i integració de la manera més ràpida i efectiva possible, així com d'efectuar la supervisió i el seguiment de la teua formació, els doctorands i les doctorandes disposen d'un tutor o d'una tutora, professorat del programa, des del moment de la seua admissió. Encara que correspon a la CAPD el seu nomenament, et correspon fer la proposta en el moment d'efectuar la sol·licitud d'admissió. Contacta amb el professorat del programa de l'equip d'investigació en que estigues interessat o, en cas de dubte, amb la coordinació del programa. 

 

Qui supervisa la meua tesi doctoral?

Per una altra banda, el director o la directora de tesi és el màxim responsable de la conducció de les tasques d'investigació del doctorand o de la doctoranda per a l'elaboració de la tesi doctoral. És molt convenient que en el mateix moment de l'admissió ja tingues una proposta d'assignació de director o directora de tesi i delimitat, amb aquesta persona, un esborrany del teu pla d'investigació. La direcció de tesi pot recaure en qualsevol doctor o doctora, professorat o no del programa, amb experiència investigadora acreditada. Existeix la possibilitat que la tesi estiga codirigida per dos doctors o doctores.

 

Com accederé als estudis i quin és el preu de les taxes?

L'accés als estudis s'efectua a partir de la presentació d'una sol·licitud telemàtica de preinscripció. La teua sol·licitud serà examinada pel personal de l'Escola de Doctorat i per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat que resoldrà en el termini previst en el calendari acadèmic. En el cas que sigas admès al programa, caldrà formalitzar la matrícula en els estudis de doctorat. Pots consultar aquí el preu de les taxes acadèmiques. Cal tindre present que anualment, i fins al moment de defensa de la tesi, s'ha de renovar la tutela acadèmica i, per tant, efectuar el pagament de les tases acadèmiques. Una vegada admès i matriculat en el programa, cal que t'informes aquí dels primers passos en el programa de doctorat.

 

Informació proporcionada per: Escola de Doctorat