Doctorands i doctorandes

Última modificació: 26/06/2017 | Font: USE

Acollida als estudis de doctorat

Immediatament desprès de la finalització del procés de matrícula, l’Escola de Doctorat organitza una jornada d’acollida adreçada a tot l’estudiantat de nou ingrés, així com als seus supervisors i supervisores de tesi. L’objectiu d’aquest jornada és facilitar la incorporació i la integració dels doctorands de nou ingrés de la manera més ràpida i efectiva possible en els programes de doctorat. Amb aquesta iniciativa també es propicia la trobada entre els doctorands i doctorandes de nou ingrés i els seus supervisors i supervisores de tesis doctorals, amb la finalitat de facilitar el disseny de l'itinerari personalitzat d'activitats formatives dins dels programa. És molt convenient que definas el projecte de tesi, així com la seua planificació temporal, des de el mateix instant de l'admissió al programa amb el teu director o directora. També és important que, una vegada efectuada la primera matrícula i a la major brevetat posible, definas amb el teu tutor o tutora las actividades formatives.

 

El compromís documental de supervisió

Després de formalitzar la matrícula de doctorat, rebràs un correu electrònic demanant la teua signatura del compromís documental de supervisió (CDS). La rúbrica d'aquest document és obligatòria per continuar en el programa. A tal efecte, dispondràs d'un període de quintze dies per aprovar el CDS des de la finalització del període establert per a la matrícula en el calendari acadèmic. 

 

Supervisió i seguiment dels estudis

Anualment, i fins al moment del dipòsit de la tesi, la comissió académica del programa de doctorat (CAPD) efectuarà la supervisió i el seguiment del teu progrés acadèmic en el programa.

 

Modificació del règim de dedicació a l'estudi, de la supervisió, baixa temporal i baixa definitiva en els estudis

En el període de permanència del programa es poden presentar diverses circumstàncies sobrevingudes, com la modificació del règim de dedicació als estudis, dels supervisors, la baixa temporal o la baixa definitiva en el programa. En aquesta pàgina trobaràs el procediment per a efectuar la sol·licitud a la CAPD de la modificació del règim de dedicació als estudis, del tutor o tutora i del director o directora (també com afegir un codirector en el cas que acadèmicament siga recomanable). En aquesta pàgina trobaràs informació al voltant de la sol·licitud de baixa.

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16