Assignatura de pràctiques externes

27/02/2024 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Coordinació: Dr. Vicent Montalt i Resurrecció.
Professors: Dr. Vicent Montalt i Resurrecció, Prof. Damián Vázquez, Prof. Laura Carasusán Senosiáin y Prof. Laura Pruneda González.

L'orientació professional del màster en Traducció Mèdic-Sanitària (15 crèdits ECTS) està integrada per dues assignatures que han de cursar obligatòriament els estudiants que opten per aquesta orientació:

  • Pràctiques Professionals de 5 crèdits ECTS
  • Treball de Final de Màster Professional de 10 crèdits ECTS

Aquest itinerari professional s'ha estructurat tenint en compte les necessitats derivades de l'àmbit professional. Per això, en aquesta línia, els estudiants:

  • realitzen un encàrrec de traducció real de caràcter mèdic-sanitari;
  • tradueixen per a clients reals, com a empreses del sector editorial o hospitals del sistema sanitari públic,
  • i treballen a distància, en equip i en comunicació constant amb el client.

La realització de l'encàrrec es duu a terme al juny del curs acadèmic en què s'inscriu i es completa amb l'elaboració d'un treball final de màster en la qual queden reflectits els aspectes més importants que concerneixen tant al procés de traducció com a la traducció en si mateixa, entesa aquesta com a producte final destinat a un client real.

Per a facilitar la comunicació entre els diversos participants, i atès que les pràctiques es realitzen totalment en línia, s'habiliten diverses aules virtuals, una per a cada encàrrec proposat. Aquestes aules, que actuen de nexe de comunicació entre els estudiants, el client, els especialistes en la matèria i el professor responsable, serveixen per a: establir directrius prèvies amb l'empresa que realitza l'encàrrec; plantejar i resoldre dubtes; facilitar la col·laboració i la unificació de criteris de traducció amb la resta de companys, etc. Totes les aules són ateses per:

  • un representant de l'empresa que realitza l'encàrrec, el qual proporciona les directrius i els criteris de l'encàrrec de treball;
  • el representant de la Universitat Jaume I, que en aquest cas és el Dr. Vicent Montalt i Resurrecció,
  • diversos especialistes en traducció mèdica que, a més, exerceixen el rol de tutors, que s'encarreguen d'orientar als alumnes i resoldre els dubtes que es plantegen al llarg de la realització de l'encàrrec.

Els clients per als quals es realitzen els encàrrecs de traducció són els proposats pel coordinador de l'assignatura.

Consulta les entitats cooperadores:

Més informació:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2023/estudio/42166?caracteres=practicas

Informació proporcionada per: InfoCampus