12/02/2016 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

És un màster de 60 crèdits ECTS, que correspon a un curs acadèmic. S’estructura en 7 assignatures, de les quals 5 són matèries teòriques de 4 crèdits amb un total de 100 hores per assignatura entre presencialitat i no presencialitat. Cadascuna d’aquestes 5 assignatures s'imparteixen durant el primer semestre en una de les universitats participants del màster, la qual cosa implica una mobilitat tant per part dels estudiants com per part del professorat de les tres universitats. A més, el pla d’estudis conté 10 crèdits de Pràctiques de Laboratori de primer semestre que l’estudiant ha de realitzar a la universitat on s’ha matriculat i 30 crèdits de Treball de Final de Màster, de segon semestre.

Les assignatures del pla d’estudis del màster es mostres a la taula següent (matèria, crèdits, universitat):

  • Cromatografia de Gasos i Espectrometria de Masses (OB) (4 ECTS - UJI)
  • Cromatografia de Líquids (OB) (4 ECTS - URV)
  • Técniques de Tractament de Mostres (OB) (4 ECTS - UdG)
  • Aplicacions de les Tècniques Cromatogràfiques (OB) (4 ECTS - UdG)
  • Gestió de Qualitat en el Laboratori Analític (OB) (4 ECTS - UJI)
  • Pràctiques de Laboratori (OB) (10 ETCS - UJI - URV - UdG)
  • Treball de Final de Màster (TFM) (30 ETCS - Laboratori de recerca  Laboratori R+D)

 

Informació proporcionada per: InfoCampus