14/02/2017 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Màster Universitari en Enginyeria Industrial proposat per la Universitat Jaume I consta de 90 crèdits d'assignatures obligatòries. Els noranta crèdits es distribueixen en 19 matèries/assignatures obligatòries i 1 amb caràcter “Treball final de màster” (que, per les seues característiques, ha de ser cursada obligatòriament per l'estudiant). Les assignatures estan agrupades en els mòduls establits per l'Ordre CIN/311/2009. Cada matèria inclou una assignatura.

El màster es cursarà en tres semestres acadèmics amb un contingut de 30 crèdits ECTS per semestre, la distribució en assignatures per semestres és la que es mostra en la taula següent:

Semestre 1 (S1M)

Assignatura/Matèria

 • Disseny de màquines (OB) (6 crèdits)
 • Disseny energètic de Màquines i instal·lacions tèrmiques (OB) (4,5 crèdits)
 • Anàlisi i disseny de processos químics (OB) (4,5 crèdits)
 • Electrònica industrial i instrumentació (OB) (4,5 crèdits)
 • Instal·lacions de fluids i màquines hidràuliques (OB) (4,5 crèdits)
 • Direcció d'empreses (OB) (3 crèdits)
 • Selecció de materials i tractaments superficials per aplicacions tecnològiques (OB) (3 crèdits)

Total: 30 crèdits

Semestre 2 (S2M)

Assignatura/Matèria

 • Construcció i arquitectura industrial (OB) (6 crèdits)
 • Prevenció de riscos, certificacions i auditories (OB) (4,5 crèdits)
 • Generació i distribució d'energia elèctrica (OB) (4,5 crèdits)
 • Automatització i control avançat de processos (OB) (4,5 crèdits)
 • Sistemes integrats de fabricació (OB) (4,5 crèdits)
 • Direcció de la innovació tecnològica (3 crèdits)
 • Enginyeria del transport (OB) (3 crèdits)

Total: 30 crèdits

Semestre 3 (S3M)

Assignatura/Matèria

 • Disseny i gestió de sistemes de producció (OB) (6 crèdits)
 • Direcció de projectes (OB) (4,5 crèdits)
 • Fonaments de comptabilitat i dret (OB) (4,5 crèdits)
 • Ampliació d'instal·lacions elèctriques (OB) (3 crèdits)
 • Instal·lacions de climatització (OB) (3 crèdits)
 • Treball de Final de Màster (TFM) (9 crèdits)

Total: 30 crèdits

Informació proporcionada per: InfoCampus