17/03/2016 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El màster en Disseny i  Fabricació s'obté després de cursar 75 crèdits ECTS i es compon de quatre bloques fonamentals:

 • Un bloc d'homogeneïtzació, de 4 crèdits ECTS, optatiu, en funció del perfil d'entrada de l'alumne.
 • Un bloc comú obligatori, de 37 crèdits ECTS
 • Un bloc d'intensificació optatiu, de 19 crèdits ECTS, durant el segon semestre, entre dues alternatives:
 • Disseny de Producte
 • Disseny de Maquinària
 • Un treball de final de màster obligatori, de 15 crèdits ECTS, durant el tercer semestre i, optativament unes pràctiques externes (aquestes pràctiques són curriculars però no s'exigeixen de forma obligatòria per a obtenir el títol).

Relació de matèries, agrupades en blocs i mòduls, que componen el màster:

Bloc d'homogeneïtzació (optatiu, l'alumne ha de cursar 4 crèdits ECTS)

Mòdul: Homogeneïtzació (4 crèdits ECTS) - 1 semestre

 • Metodologies de Disseny (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Esbossos de Disseny Industrial (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Electrònica Bàsica (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Complements de Disseny Mecànic (OP) (2 crèdits ECTS)

Bloc comú obligatori (obligatori, l'alumne ha de cursar 37 crèdits ECTS)

Mòdul: Innovació i Disseny - 1 semestre

 • Treball d'Innovació i Disseny (OB) (2 crèdits ECTS)
 • Innovació i Patents (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Disseny Conceptual Assistit per Ordinador (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Selecció de Materials i Processos de Fabricació (OB) (3 crèdits ECTS)

Mòdul: Disseny i Fabricació Assistits por Ordinador I - 1 semestre

 • Treball de Disseny i Fabricació Assistits per Ordinador (OB) (2 crèdits ECTS)
 • Disseny Assistit per Ordinador I (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Enginyeria Assistida per Ordinador I (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Fabricació Assistida per Ordinador I (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Gestió del Disseny i Fabricació (OB) (2 crèdits ECTS)

Treball de Final de Màster: Fase Conceptual (OB) (2 crèdits ECTS)

Mòdul: Disseny i Fabricació Assistits per Ordinador II - 2 semestre

 • Disseny Assistit per Ordinador II (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Enginyeria Assistida per Ordinador II (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Fabricació Assistida per Ordinador II (OB) (3 crèdits ECTS)

Treball de Final de Màster: Fase Preliminar (OB) (2 crèdits ECTS)

Bloc d'intensificació (optatiu, l'alumne ha de cursar 19 crèdits ECTS. Ha de seleccionar una de las dues opcions d'intensificació completa)

Intensificació en Disseny de Producte (19 crèdits ECTS):

Mòdul: Disseny i Fabricació Sostenibles - 2 semestre

 • Treball de Disseny i Fabricació Sostenibles (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Nous materials i processos (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Ecodisseny (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Fabricació Sostenible (OP) (3 crèdits ECTS)

Mòdul: Prototipat i Llançament de Productes - 2 semestre

 • Treball de Prototipatge i Llançament de Productes (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Prototipatge Digital i Prototipat Físic (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Eines Multimèdia en Disseny Industrial (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Tendències i Promoció de Productes (OP) (3 crèdits ECTS)

Intensificació en Disseny de Maquinària (19 crédits ECTS):

Mòdul: Disseny Mecànic i Seguretat de Maquinària - 2 semestre

 • Treball de Disseny Mecànic i Seguretat de Maquinària (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Transmissions i Sistemes de Guiatge en Maquinària (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Disseny de Mecanismes (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Seguretat i Ergonomia de Màquines (OP) (2 crèdits ECTS)

Mòdul: Accionamient i Control de Màquines - 2 semestre

 • Treball d'Accionamient i Control de Màquines (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Selecció i Control d'Accionamients Elèctrics (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Accionamients Pneumàtics i Hidràulics (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Automatització de Màquines (OP) (2 crèdits ECTS)

Bloc de Treball de Final de Màster (l'alumne ha de cursar un mínim de 15 crèdits ECTS)

 • Treball de Final de Màster Professional* (TFM) (15 crèdits ECTS - 3 semestre)
 • Treball de Final de Màster Investigació* (TFM) (15 crèdits ECTS - 3 semestre)
 • Pràctiques Externes** (PE) (12 crèdits ECTS - 3 semestre)

* L'alumne pot optar per realitzar el treball de final de màster amb un perfil professional o investigador.

** Les pràctiques externes són optatives, de manera que l'estudiant pot triar cursar-les o no. En cas que las curse figuraran en el seu expedient del títol. No són obligatòries per a obtenir el títol.

Informació proporcionada per: InfoCampus