Perfil d’ingrés

04/11/2016 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Perfil de l'estudiant del grau

El perfil d'ingrés més adequat és d'un estudiant altament motivat per l'aprenentatge de llengües a nivell superior, tant de les llengües estrangeres com de les llengües pròpies; que s'interessa pels aspectes culturals relacionats amb les llengües, per promoure situacions comunicatives amb persones natives d'altres llengües, per viatjar i realitzar estades d'immersió en països de les llengües que aprèn.

A més, gaudeix de la lectura i es preocupa per l'ús correcte de la llengua en totes les seves manifestacions; així com per estar al dia en qüestions relatives a l'actualitat nacional i internacional i en noves tecnologies.

Perfil lingüístic recomanat

Per poder cursar el Grau en Traducció i Interpretació es recomana que l'estudiant tingui un nivell de competència d'entrada en llengua B (anglès) equivalent a B1, segons el MECR.

En cas d'estudiants no natius de llengua espanyola o catalana, es recomana tenir una alta competència en la llengua de l'itinerari al que s'accedeix en primer curs equivalent a un nivell C2, segons el MECR.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus