Traducció i Interpretació

17/02/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Us donem la benvinguda al grau en Traducció i Interpretació. Supose que molts de vosaltres penseu que la professió de traductor i intèrpret és molt moderna. Res més lluny de la veritat. Aquesta professió ja està documentada el tercer mil·lenni abans de Crist, a l’època dels egipcis. Des d’aleshores, els traductors o traductores i intèrprets han tingut un paper molt important en el desenvolupament del món: eren imprescindibles als intercanvis comercials, a les guerres, per difondre la cultura i el pensament, al desenvolupament de la ciència i la tecnologia. Com penseu que es comunicaven els faraons amb els súbdits de les terres que conquerien? A través d’un o una intèrpret. Com ens arribaven les idees d’Averrois, de Galè o d’Aristòtil a l’edat mitjana? A través de les traduccions de l’Escola de Traductors de Toledo. Com s’entenien els conqueridors espanyols amb els indígenes d’Amèrica? Amb la presència d’un o una intèrpret. Com hem llegit al llarg dels segles la literatura d’autors estrangers si no coneixíem les seues llengües maternes? A través de les traduccions. I ara, com veiem les pel·lícules en uns altres idiomes al cine? Amb traduccions fetes per al doblatge o la subtitulació. I tots els llibres de la biblioteca del vostre poble o ciutat que estan en castellà o valencià, són d’autors d’ací? Si la resposta és que no, haurem de pensar que si els llegim en la nostra llengua serà perquè algú ens els ha traduït. I a l’ONU, per exemple, com s’entén el representant de l’Iraq, que parla en àrab, amb el representant dels Estats Units, que ho fa en anglès, o el de la Xina, que parla xinès? Els i les intèrprets de conferència fan possible la comunicació entre tots ells. Penseu que els còmics manga o els videojocs que tant us agraden, estan escrits en la vostra llengua? La resposta ja la sabeu: algú els ha traduït.

Aquests són només uns exemples de la importància de la professió dels traductors i intèrprets al llarg de la història de la humanitat. Actualment, tenim la sort que aquesta professió compta amb uns estudis universitaris que garanteixen la qualitat de la formació dels graduats i graduades i la preparació per a un treball que abans es feia de forma autodidacta. El grau en Traducció i Interpretació de la Universitat Jaume I ofereix a l’estudiantat una formació bàsica sòlida per aconseguir traduir textos de les especialitats més importants al mercat de treball: traducció audiovisual, traducció literària, traducció econòmica-jurídica-administrativa, traducció tecnicocientífica i interpretació. Un pla d’estudis complet, uns laboratoris de traducció i d’interpretació dotats amb la tecnologia més innovadora, una plantilla de professorat de reconegut prestigi i una preocupació contínua per la incorporació a la docència de les noves tecnologies, són algunes de les garanties dels estudis que us proposem.

Benvinguts i benvingudes al món de la traducció i la interpretació.

 

Kim Schulte

Vicedegà del grau en Traducció i Interpretació

kschulte@uji.es

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, vies d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Perfil d’ingrés

Perfil de l'estudiant del grau

El perfil d'ingrés més adequat és d'un estudiant altament motivat per l'aprenentatge de llengües a nivell superior, tant de les llengües estrangeres com de les llengües pròpies; que s'interessa pels aspectes culturals relacionats amb les llengües, per promoure situacions comunicatives amb persones natives d'altres llengües, per viatjar i realitzar estades d'immersió en països de les llengües que aprèn.

A més, gaudeix de la lectura i es preocupa per l'ús correcte de la llengua en totes les seves manifestacions; així com per estar al dia en qüestions relatives a l'actualitat nacional i internacional i en noves tecnologies.

Perfil lingüístic recomanat

Per poder cursar el Grau en Traducció i Interpretació es recomana que l'estudiant tingui un nivell de competència d'entrada en llengua B (anglès) equivalent a B1, segons el MECR.

En cas d'estudiants no natius de llengua espanyola o catalana, es recomana tenir una alta competència en la llengua de l'itinerari al que s'accedeix en primer curs equivalent a un nivell C2, segons el MECR.

 

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

 

Oferta de places...

En el grau en Traducció i Interpretació s’ofereixen 95 places.

 

La nota de tall o d’accés...

 • És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.
 • No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.
 • Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.
 • S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Traducció i Interpretació s’han oferit 95 places i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 9,994, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 95) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall

 

Preinscripció

 • S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.
 • La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

 

Llistes d’espera

 • Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

 

Matrícula
 

 • Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).
 • A l’UJI es formalitza la matrícula de forma no presencial per Internet.

Més informació

 

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.
 4. A l’estudiantat de nou ingrés per preinscripció amb 30 o més crèdits reconeguts no se li aplica permanència, sinó que es considera com el primer any de rendiment

Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Més informació

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, professorat, competències del títol, responsables acadèmics, etc.

Organització dels estudis

Resum de crèdits 

Primer curs

 • TI0901 - Llengua Catalana
 • TI0902 - Llengua Espanyola (FBB)
 • TI0903 - Lingüística (FBB)
 • Traducció B-A1 I (FB) 
  - TI0904 - Traducción B (Anglès) - A1 (Català) I
  - TI0905 - Traducción B (Anglès) - A1 (Espanyol) I 
 • TI0906 - Noves Tecnologies per a les Llengües i les Humanitats (FB) 
 • TI0908 - Llengua B (Anglès) per a Traductors i Intèrprets I (FB)
 • Llengua C per a Traductors i Intèrprets I (FBB) 
  - TI0910 - Llengua C (Alemany) per a Traductors i Intèrprets I 
  - TI0911 - Llengua C (Francès) per a Traductors i Intèrprets I
 • TI0912 - Documentació Aplicada a la Traducció i la Interpretació (OB)
 • TI0913 - Llengua B (Anglès) per a Traductors i Intèrprets II (OB)
 • Llengua C per a Traductors i Intèrprets II (OB) 
  - TI0914 - Llengua C (Alemany) per a Traductors i Intèrprets II  
  - TI0915 - Llengua C (Francès) per a Traductors i Intèrprets II 

Segon curs

 • TI0907 - Pensament Contemporani i Interculturalitat (FBB)
 • TI0909 - Història dels Països de Parla Anglesa (FBB)
 • TI0916 - Llengua i Cultura B (Anglès) per a Traductors i Intèrprets (OB)
 • Traducció B - A1 II (FB) 
  - TI0919 - Traducció B (Anglès) - A1 (Català) II
  - TI0920 - Traducció B (Anglès)- A1 (Espanyol) II
 • Llengua A1 per a Traductors i Intèrprets (OB)
  - TI0921 - Llengua A1 (Català) per a Traductors i Intèrprets 
  - TI0922 - Llengua A1 (Espanyol) per a Traductors i Intèrprets 
 • Llengua C per a Traductors i Intèrprets III (OB) 
  - TI0923 - Llengua C (Alemany) per a Traductors i Intèrprets III
  - TI0924 - Llengua C (Francès) per a Traductors i Intèrprets III
 • TI0925 - Tecnologies de la Traducció (OB)
 • Llengua C per a Traductors i Intèrprets IV (OB) 
  - TI0926 - Llengua C (Alemany) per a Traductors i Intèrprets IV
  - TI0927 - Llengua C (Francès) per a Traductors i Intèrprets IV
 • TI0928 - Terminologia per a Traductors i Intèrprets (OB)

 

Tercer curs

 • Llengua i Cultura C per a Traductors i Intèrprets (OB) 
  - TI0917 - Llengua i Cultura C (Alemany) per a Traductors i Intèrprets  
  - TI0918 - Llengua i Cultura C (Francès) per a Traductors i Intèrprets  
 • TI0930 - Iniciació a la Interpretació B (Inglès) -A1 (Espanyol) (OB) 
 • Traducció A1-B I (OB) 
  - TI0931 - Traducció A1 (Català) -B (Anglès) I
  - TI0932 - Traducció A1 (Espanyol) -B (Anglès) I
 • Traducció Audiovisual B-A1 (OB) 
  - TI0933 - Traducció Audiovisual B (Anglès) - A1 (Català)
  - TI0934 - Traducció Audiovisual B (Anglès) - A1 (Espanyol)
 • Traducció C-A1 I (OB) 
  - TI0935 - Traducció C (Alemany) - A1(Català) I
  - TI0936 - Traducció C (Francès) - A1 (Espanyol) I
  - TI0937 - Traducció C (Francès) - A1 (Català) I
  - TI0938 - Traducció C (Alemany) - A1 (Espanyol) I
 • Traducció Científica i Tècnica B-A1 I (OB)
  - TI0939 - Traducció Científica i Tècnica B (Anglès) - A1 (Català) I 
  - TI0940 - Traducció Científica i Tècnica B (Anglès) - A1 (Espanyol) I
 • Traducció Jurídica i Econòmica B-A1 (OB)
  - TI0941 - Traducció Jurídica i Econòmica B (Anglès) - A1 (Català)
  - TI0942 - Traducció Jurídica i Econòmica B (Anglès) - A1 (Espanyol)
 • Traducció Literària B-A1 I (OB) 
  - TI0943 - Traducció Literària B (Anglès) - A1 (Català) I
  - TI0944 - Traducció Literària B (Anglès) - A1 (Espanyol) I
 • Traducció Especialitzada B-A1 (OB) 
  - TI0945 - Traducció Especialitzada B (Anglès) - A1 (Català) 
  - TI0946 - Traducció Especialitzada B (Anglès) - A1 (Espanyol)

 

Quart curs

 • Traducció C-A1 II (OB)
  - TI0947 - Traducció C (Alemany) - A1 (Català) II
  - TI0948 - Traducció C (Francès) - A1 (Espanyol) II
  - TI0949 - Traducció C (Francès) - A1 (Català) II
  - TI0950 - Traducció C (Alemany) - A1 (Espanyol) II 
 • Traducció Especialitzada A2-A1 (OB)
  - TI0958 - Traducció Especialitzada A2 (Espanyol) -A1 (Català) 
  - TI0959 - Traducció Especialitzada A2 (Català) -A1 (Espanyol) 
 • Traducció A1-B II (OB)
  - TI0971 - Traducció A1 (Català) - B (Anglès) II
  - TI0972 - Traducció A1 (Espanyol) - B (Anglès) II
 • TI0983 - Treball de Final de Grau (TFG)1
 • TI0957 - Pràctiques Externes (PE)1
 • Optativa 1 (OP)
 • Optativa 2 (OP)
 • Optativa 3 (OP)
 • Optativa 4 (OP)

 

ITINERARI 1: Traducció Científica i Tècnica (31,5 crèdits ECTS)

- Tecnologies de la Traducció (2n curs)

- Traducció Científica i Tècnica B-A1 I (3r curs)

- Traducció Científica i Tècnica B-A1 II (4t curs)

- Traducció Científica i Tècnica B-A1 III (4t curs)

- Correcció i Edició de Textos (4t curs)

- Traductologia (4t curs)

 

ITINERARI 2: Traducció Literària (31,5 crèdits ECTS)

- Tecnologies de la Traducció (2n curs)

- Traducció Literària B-A1 I (3r curs)

- Traducció Literària B-A1 II (4t curs)

- Traducció Literària B-A1 III (4t curs)

- Correcció i Edició de Textos (4t curs)

- Traductologia (4t curs)

 

ITINERARI 3: Traducció Audiovisual (31,5 crèdits ECTS)

- Tecnologies de la Traducció (2n curs)

- Traducció Audiovisual B-A1 (3r curs)

- Doblatge B-A1 (4t curs)

- Subtitulació B-A1 (4t curs)

- Traducció Audiovisual i Accessibilitat (4t curs)

- Traductologia (4t curs)

 

ITINERARI 4: Interpretació i Mediació Intercultural (33,5 crèdits ECTS)

- Tecnologies de la Traducció (2n curs)

- Iniciació a la Interpretació B-A1 (3r curs)

- Interpretació Consecutiva B-A1 (4t curs)

- Interpretació Simultània B-A1 (4t curs)

- Mediació Intercultural i Interpretació A1-B/B-A1 en els Serveis Públics (4t curs)

- Traductologia (4t curs)

 

ITINERARI 5: Traducció Jurídica i Econòmica (31,5 crèdits ECTS)

- Tecnologies de la Traducció (2n curs)

- Traducció Jurídica i Econòmica B-A1 (3r curs)

- Traducció Jurídica i Econòmica B-A1 per a l’Empresa (4t curs)

- Traducció Jurídica i Econòmica B-A1 per al Comerç Exterior (4t curs)

- Traducció Jurídica i Econòmica B-A1 per als Organismes Internacionals (4t curs)

- Traductologia (4t curs)

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 75% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en www.sia.uji.es

Cada estudiant ha de triar un itinerari d'especialitat i cursar totes les assignatures d'aquest. Per a poder matricular-se de les assignatures optatives d'un itinerari és necessari haver superat 140 crèdits.

Per a l’itinerari en català (llengua A) s’oferten totes les assignatures de Traducció de formació bàsica i obligatòries del grau.

A més, l'alumnat disposa d'una línia de traducció entre llengües maternes que completa i reforça la formació de la traducció de l'anglès (llengua B) i del francès/alemany (llengua C) al català i del català a l'anglès (traducció inversa)

Competències MECES, genèriques i específiques

En el Grau en Traducció i Interpretació, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG02 - Resolució de problemes
CG04 - Motivació per la qualitat
CG05 - Creativitat
CG03 - Raonament crític
CG06 - Autonomia
CG07 - Presa de decisions
CG08 - Capacitat d'organització i planificació
CG09 - Habilitats en les relacions interpersonals
CG10 - Treball en un equip de caràcter interdisciplinari
CG11 - Treball en equip
CG12 - Treball en un context internacional
CG13 - Compromís ètic
CG14 - Adaptació a noves situacions
CG15 - Actitud positiva
CG16 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat
CG17 - Iniciativa i esperit emprenedor
CG18 - Lideratge
CG19 - Sensibilitat cap a temes mediambientals

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE01 - Domini de tècniques i estratègies de traducció
CE02 - Domini de tècniques i estratègies d'interpretació
CE03 - Domini de la llengua materna i la seua cultura per a traduir i interpretar
CE04 - Domini de la primera llengua estrangera i la seua cultura per a traduir i interpretar
CE05 - Domini de la segona llengua estrangera i la seua cultura per a traduir i interpretar
CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció
CE07 - Domini de les eines informàtiques aplicades a la traducció/interpretació
CE08 - Domini d'habilitats professionals i coneixements sobre el mercat de la traducció/interpretació

Treball de Final de Grau (TFG)

Ací podràs consultar la informació i normativa sobre el TFG, així com el repositori de treballs dels cursos anteriors.

Treball de final de grau

El Treball de Final de Grau (o TFG) és una assignatura (amb codi TI0983) que, com el seu nom indica, es realitza al final del grau per a demostrar que et trobes preparat per a portar a terme les teues primeres traduccions (quasi) professionals o per a iniciar-te en tasques d’investigació. Per tant, en el marc d’aquesta assignatura pots:

 • Traduir i interpretar textos autèntics i explicar les decisions de transvasament amb un metallenguatge especialitzat.
 • Comparar traduccions i interpretacions d’autoria diversa, mitjançant l’aplicació d’enfocaments traductològics d’us habitual en la disciplina.
 • Indagar i aprofundir, de manera reflexiva, en aspectes que consideres que requereixen més visibilitat en els nostres estudis a partir de tota mena de treballs de recerca: teòrics, descriptius o aplicats.

Observa que:

 • Per a realitzar el TFG has d’haver cursat el 75 % dels crèdits obligatoris del grau. 
 • El TFG no ha d’estar necessàriament lligat a l’itinerari d’especialització de l’alumnat; pots explorar altres àmbits d’estudi o aprofundir en el que has triat per a especialitzar-te. 

Recorda que el TFG:

 • Sol consistir en una memòria de 5.000-8.000 paraules.
 • També pot adoptar altres formats: vídeos, fullets publicables, programari, etc. Tan sols has de comptar amb el vistiplau del professorat de tutorització. 

El professorat de tutorització t’ajudarà a desenvolupar un TFG vinculat amb la transferència lingüística i cultural, en les seues modalitats tant directes com inverses, sobre temes relacionats amb:

 • Interpretació
 • Mediació
 • Traducció audiovisual
 • Traducció científica
 • Traducció jurídica
 • Traducció literària
 • Traducció tècnica
 •  Localització de webs
 • Localització de videojocs

Per a més informació, no dubtes a consultar:

La guia docent de l'assignatura

El reglamento de TFG amb les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa d'aquesta assignatura.

El professorat de tutorització

Després del Grau

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest grau, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Màster

¿Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

 

Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el grau en Traducció i Interpretació?

- Màsters Oficials:

 • Màster Universitari en Traducció Medicosanitària
 • Màster Universitari en Investigació enTraducció i Interpretació
 • Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM)
 • Master's Degree in English Language for International Trade
 • Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes

Així mateix, amb el grau en Traducció i Interpretació també pots accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.   

 

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  https://www.uji.es/serveis/ode/

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Eixides professionals

En acabar el Grau en Traducció i Interpretació, hi ha un ampli ventall de possibilitats de treball, en empreses locals, nacionals o internacionals, en organismes públics o organitzacions no governamentals (ONG), o bé com a traductor o intèrpret autònom. 

Algunes de les opcions d’ocupació inclouen:

 • Agències de traducció i interpretació: Traducció, revisió de traduccions, gestió de projectes, interpretació (totes les modalitats)
 • Sector editorial i audiovisual: Editorials, premsa, ràdio, televisió. Agències digitals i de disseny de pàgines web. Doblatge, subtitulació  i audiodescripción de pel·lícules, documentals, dibuixos animats, sèries, anuncis, etc. 
 • Indústria: Departaments comercials. Comerç exterior, exportació, importació, màrqueting. 
 • Altres empreses: Empreses d’informàtica. Empreses organitzadores de congressos, conferències, exposicions, fires de mostres. Turisme i hostaleria.
 • Organismes oficials: Administració i organismes autonòmics, nacionals (cambres de comerç, jutjats, ajuntaments, conselleries, ministeris) i internacionals (Unió Europea, ONU, etc.). ONG nacionals i internacionals.
 • Docència: Centres d’idiomes privats, Escola Oficial d’Idiomes, educació secundària i universitària, Institut Cervantes, etc.

Per a algunes d’aquestes eixides professionals pot ser necessària una formació complementària.
 


Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

 

Qualitat del títol

Accedeix a tots els sistemes de qualitat d'aquest grau i a la informació completa del títol.

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest grau: avaluació, permanència, reconeixements, etc.