Presentació

21/10/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els objectius primordials de qualsevol activitat docent són, d’una banda, transmetre uns coneixements a l’estudiantat i aconseguir que aquest siga capaç de raonar i d’utilitzar-los adequadament. D’una altra banda, la formació de l’estudiantat s’ha de completar amb l’adquisició d’unes competències, metodologia i habilitats que els han de servir en el seu futur, no només professional sinó també personal. Finalment, i no menys important, el professorat ha d’estimular l’estudiantat i provocar un interès per la matèria que imparteix. En aquest sentit, el grau en Química a la Universitat Jaume I és fidel a aquests objectius. Aquest procés es cobreix en quatre cursos, de forma que es va augmentant el contingut de química progressivament. D’aquesta manera, en primer curs es presenta una formació bàsica en ciència que inclou les ciències bàsiques (química, física, matemàtiques i biologia). L’objectiu de l’ensenyament en el grau és que l’alumnat adquirisca una formació bàsica: no es pretén que assolisca un coneixement profund de cap dels camps específics, però sí que entenga i siga capaç d’utilitzar-ne alguns fonaments. A partir del segon curs l’objectiu específic és que l’alumnat aprofundisca en el coneixement de la matèria objecte d’estudi, de manera que, en finalitzar el grau, siga capaç de manejar qualitativament conceptes químics i també d’utilitzar per ell mateix una varietat de mètodes teòrics i tècniques experimentals i de desenvolupar una activitat professional per al que el títol l'habilita. En el darrer curs es completen els coneixements amb treball més autònom tant de pràctica en empreses com de treball de final de grau.

Com a professional, serà capaç d’enfrontar-se amb qualsevol problema relacionat amb la química i de resoldre’l fent ús no només dels seus coneixements, sinó també de les seues capacitats de lideratge i treball en equip que haurà potenciat durant el seu procés d’aprenentatge.

La consecució del títol de grau possibilita l’accés als màsters universitàris, que suposen un pas més en l’especialització dels coneixements i les habilitats del graduat o graduada en Química.

Finalment, el doctorat està dedicat a la formació d’investigadors i investigadores, i aquest és el seu objectiu: formar professionals capaços de dissenyar i conduir la seua pròpia investigació.

 

Adreça de contacte: grauquimica@uji.es

 


 

Informació proporcionada per: InfoCampus