Treball de final de grau

24/07/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Haver superat el 80% de les assignatures de formació bàsica i obligatòria del grau, sense considerar en aquest còmput les assignatures Pràctiques Externes i Treball de Final de Grau.

El Treball de Final de Grau té com a objectiu fonamental proveir als graduats i graduades d’experiència personal sobre el que constitueix la pràctica professional. Es tractarà d’aprofundir en els coneixements, capacitats i actituds desenvolupats al llarg del grau directament vinculats tant al sector de l’empresa privada com a les institucions públiques.

Consulta la guia docent de l'assignatura

Consulta professorat tutor de TFG

La Universitat Jaume I ha elaborat una Normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

Informació proporcionada per: InfoCampus