Eixides professionals

05/12/2018 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Àmbits de treball i professionals

Gestió sociocultural:

 • Gestoria i assessoria cultural i intercultural (en administracions públiques, mitjans de comunicació, fundacions i empreses).
 • Dinamització sociointercultural.
 • Promoció i difusió del patrimoni cultural.
 • Disseny de productes turístics patrimonials: creació de projectes i itineraris destinats al turisme cultural, posant en joc els diferents recursos patrimonials (naturals, etnogràfics, històrics, arqueològics, artístics) a partir del coneixement del territori i de les estratègies de màrqueting cultural.
 • Disseny i creació de presentacions en el camp de les tecnohumanitats: especialistes que utilitzen les eines informàtiques (sistemes en 3D, tractament d’imatges, dibuix...) per a la reconstrucció de l’àmbit patrimonial, etc.
 • Agent de desenvolupament local i de desenvolupament rural.
 • Animació cultural: elaboració i dinamització de projectes culturals com ara exposicions, tallers, etc.
 • Mediació i comunicació del patrimoni i la cultura: tècnics capaços de transmetre al públic en general els coneixements generats en l’àmbit científic especialitzat (historiadors o historiadores, arqueòlegs o arqueòlogues...).
 • Societat i cultura europees.
 • Disseny i gestió de webs, netsurfer i documentalista multimèdia: generadors de continguts en l’àmbit de les TIC (webs i sistemes multimèdia).
 • Sector editorial: preparació de materials didàctics relacionats amb el patrimoni artístic i cultural, multiculturalitat, etc.
 • Administració de sistemes: com a documentalista especialitzat en patrimoni i béns culturals, sobretot pel que fa a la consulta en línia de la informació.
 • Documentació i biblioteca.
 • Agent de consultoria, capaç de realitzar treballs d’expertització de béns culturals i històrics.
 • Auxiliar i tècnic mitjà en arxius, biblioteques i museus i galeries d'art.
 • Gestió del patrimoni cultural i artístic.

Cooperació i desenvolupament:

 • Mediació en conflictes socials, interculturals i de gènere.
 • Agent de cooperació per al desenvolupament territorial: a partir del coneixement del territori, elaboració de projectes de desenvolupament i cerca de recursos financers institucionals.
 • Disseny i gestió de projectes/programes humanitaris.
 • Assessorament d’organismes internacionals i d'organismes no governamentals.
 • Gestió del voluntariat.

Mediació i assessoria en polítiques de gènere i en plans d'igualtat.

Gestió i disseny de programes d’educació en desenvolupament sostenible.

Llengües:

 • Assessoria i promoció de projectes lingüístics.
 • Correcció literària en editorials.
 • Assessoria d’editorials.
 • Crítiques literàries i textuals.
 • Col·laboració en periòdics.
 • Redacció de notícies, articles de l’àmbit cultural, polític o social.
 • Producció literària.

Docència:

 • Mediació en conflictes en centres de secundària.
 • Docència en ensenyaments mitjans i universitaris.
 • Formació continuada.
 • Formació per a empreses.
 • Professorat de cultura espanyola per a estrangers.
 • Investigació: centres i instituts d’investigació en humanitats

 

Relacions amb els nous jaciments d'ocupació

 

 • Serveis de la vida diària
  • NTIC
   • Disseny i gestió de webs, netsurfer i documentalista multimèdia.
 • Serveis  de cultura  i oci
  • Turisme
   • Mediador o mediadora cultural.
   • Animador o animadora cultural.
   • Disseny i creació en presentacions de les tecnohumanitats.
   • Disseny de productes turístics patrimonials.
  • Sector audiovisual
   • Disseny i creació en presentacions de les tecnohumanitats.
  • Valoració del  patrimoni cultural
   • Tasques de mediació i comunicació del patrimoni i la cultura.
   • Disseny i creació en  presentacions de les tecnohumanitats.
   • Disseny de productes turístics patrimonials.
   • Mediador o mediadora cultural.
   • Animador o animadora cultural.
   • Administrador o administradora de  sistemes (com a documentalista especialitzat en patrimoni i  béns culturals).
   • Agent de consultoria (treballs d’expertització de béns culturals i d’història  immediata).
   • Tècnic o tècnica en societat i cultura europees.
  • Desenvolupament  cultural local
   • Agent de desenvolupament local i/o rural.
   • Tasques de mediació i comunicació del patrimoni i la cultura.
   • Disseny de productes turístics patrimonials.
   • Mediador o mediadora cultural.
   • Agent de cooperació de desenvolupament territorial.
   • Tècnic o tècnica en societat i cultura europees.
  • Escoles d’oci
   • Animador o animadora cultural.
  • Parcs naturals
   • Tasques de mediació i comunicació del patrimoni i la cultura.
   • Mediador o mediadora cultural.
   • Animador o animadora cultural.
 • Nous serveis a  empreses
  • Sistemes  d’informació
   • Administrador o administradora de sistemes (com a documentalista especialitzat en patrimoni i  béns culturals).
   • Tècnic o tècnica en recursos humans
   • Assessor o assessora de projectes humanitaris
   • Avaluador o avaluadora de tecnologies

 

 

 

RESUM

 • Docència, especialment vinculada a l’ensenyament de la filosofia, les llengües, la literatura, la història i la geografia, les arts plàstiques i la cultura del món clàssic.
 • Gestió de projectes culturals i interculturals i lingüístics en administracions públiques, mitjans de comunicació, fundacions, associacions i empreses.
 • Dinamització sociocultural en ajuntaments, associacions i centres educatius.
 • Promoció i difusió del patrimoni cultural i artístic.
 • Gestió i organització de projectes de cooperació i desenvolupament, polítiques socials, i plans d’igualtat.
 • Mediació i intervenció en conflictes socials, interculturals i de gènere en ajuntaments, ONG, centres educatius, etc.
 • Museus, biblioteques i arxius.
 • Recursos humans: organització de grups de treball en empreses, així com plans de comunicació.
 • Món editorial i mitjans de comunicació.
 • Creació de continguts culturals orientats a les TIC.

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)
 

Informació proporcionada per: InfoCampus