Presentació

10/02/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La societat actual es dirigeix cap a una situació en la qual la utilització eficient, neta i sostenible dels recursos energètics del planeta és una necessitat cada vegada més apressant i obliga a una major electrificació del nostre entorn. El desenvolupament dels vehicles elèctrics o de les xarxes elèctriques intel·ligents són exemples que indiquen l’abast del procés d’electrificació.

D’altra banda, la qüestió energètica és ja una qüestió crítica per al nostre món produïda tant a l’escassetat dels recursos energètics com a l’elevat preu que tenen.

Per aquests motius, el grau en Enginyeria Elèctrica s’ha dissenyat per a formar professionals especialitzats en sistemes elèctrics (instal·lacions, centrals de generació, màquines elèctriques...) i en sistemes energètics (instal·lacions d’energies renovables, eficiència energètica...), ja que la societat demana en l’actualitat, i cada vegada més, enginyers i enginyeres amb aquestes característiques.

Com a tret distintiu respecte a altres universitats, a l’UJI s’ofereix també una especialització en Automàtica i Electrònica Industrial dins del grau en Enginyeria Elèctrica. Amb aquesta es poden aconseguir competències en el desenvolupament de sistemes de control i automatització de màquines i processos, amb un perfil més orientat a la informàtica industrial i les seues aplicacions.

L’estructura del grau es basa en l’ordre CIN/351/2009, de 9 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de la professió d’enginyer o enginyera tècnic Industrial.

Adreça de contacte: grauelectrica@uji.es

 

Informació proporcionada per: InfoCampus