Assignatura de pràctiques externes

01/12/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Consulta guia docent de l'assignatura

Durant les pràctiques l’estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les seues respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l’estada, l'estudiantat comptarà amb una doble tutoria: professorat de la universitat i personal professional de l’organització a què s’incorpora. La durada de l’estada ve determinada pel pla d’estudis.

 Atès l’entorn socioeconòmic de la Universitat Jaume I, el perfil de l’enginyer o enginyera tècnic en Disseny Industrial els llocs més habituals per a fer l’estada són:

  • Empreses de sectors industrials molt diversos: moble, ceràmica, joguets, envasos, peces i accessoris industrials...
  • Empreses del sector de serveis: principalment en l’àmbit del disseny de producte, disseny gràfic, arquitectura, disseny d’interiors...
  • Organismes i institucions de caire públic: universitat, ajuntaments...

El pla d'estudis estableix que per poder matricular-se  en l'assignatura de PE l'estudiantat caldrà haver superat el 83% dels crèdits ECTS d'obligatorietat del grau (matèries de formació bàsica i obligatòria), sense considerar les assignatures de PE i TFG.

Consulta les entitats cooperadores.

Consulta professorat Pràctiques Externes

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d’aquesta acció són:

  1. Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
  2. Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.
  3. Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/

La guia  “PROMOTE Your International Career” elaborada per la OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals.

 

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Informació proporcionada per: InfoCampus