Organització dels estudis

15/07/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Resum de crèdits 

Primer curs

Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (FBB)

Criminologia (FB)

Anglès Aplicat a la Investigació Criminològica i Policial (FB)*

Dret Administratiu. Part General (FBB)

Prevenció i Intervenció Psicosocial amb Delinqüents (OB)

Introducció a la Psicologia (FBB)

Conflicte, Negociació i Mediació (FBB)

Introducció a l’Estadística (FBB)

Segon curs

Dret Penal I: Part General (OB)

Gestió de les Emergències i Protecció Civil (OB)

Règim i Organització de la Seguretat (OB)

Introducció a la Sociologia i Mètodes d’Investigació en Ciències Socials (FBB)**

Psicologia de la Conducta Criminal (OB)**

Cerca i Gestió de la Informació (OB)**

Mètodes i Tècniques d’Intervenció Policial (OB)

Introducció al Dret Processal (OB)

Tercer curs

Dret Penal II: Part Especial (OB)

Policia Científica (OB)

Avaluació Psicològica Forense i Psicologia del Testimoni (OB)

Medicina Legal (OB)

Polítiques Públiques de Seguretat i la seua Avaluació (OB)

Psiquiatria Forense (OB)**

Dret Processal Penal (OB)

Mètodes de Control i Sanció (OB)

Investigació Criminal: Perfil i Informe Criminològic (OB)

Quart curs

Investigació Processal del Crim (OB)

Formes Específiques de Criminalitat (OB)

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Teoria i Execució de la Pena (OB)

Víctima i Sistema de Justícia (OB)

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Pràctiques Externes (PE)1

Optatives

Ètica i Deontologia Professional (OP)

Cooperació Judicial i Policial Internacional (OP)

Judici Oral i Prova (OP)

Política Criminal (OP)

Gènere i Violència (OP)

Noves Tecnologies i Drets Fonamentals (OP)

Anàlisi del Territori com a Espai de Seguretat (OP)

Estrangeria (OP)

Mobilitat i Seguretat Viària (OP)

Seguretat i Criminalitat Informàtica (OP)

Gestió Privada de la Seguretat (OP)

Gestió i Planificació de la Seguretat (OP)

Dret Penal de Menors (OP)

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://www.sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (PFG) cal haver superat 150 crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Informació proporcionada per: InfoCampus