Eixides professionals

26/01/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir


L’activitat professional  del graduat o graduada en Bioquímica i Biologia Molecular es desenvolupa en els camps següents:

  • Assessorament genètic, desenvolupament de vacunes i control de malalties epidèmiques.
  • Desenvolupament de productes farmacèutics i estudis toxicològics.
  • Aplicació d’eines moleculars (desxifrat de genomes, teràpies gèniques, seqüenciació, peritatge molecular, etc.).
  • Disseny d’eines de cultiu de cèl·lules i teixits, biofactories, biobancs, etc.
  • Control de contaminants mediambientals i processos de bioremediació.
  • Direcció de laboratoris d’anàlisis (bioquímica clínica, immunologia, microbiologia, forense, aigües, sòls, etc.).
  • Transferència de tecnologia, control de qualitat i vigilància tecnològica.
  • Elaboració i gestió de patents relacionades amb les ciències biològiques.
  • Ensenyament de les biociències.
  • Recerca i desenvolupament en l’àmbit de la bioquímica i la biologia molecular.

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Informació proporcionada per: InfoCampus