Eixides professionals

19/12/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
  • Llocs de responsabilitat en la gestió general de l’empresa i en àrees relacionades amb: assessorament legal, compliment normatiu (compliance) compres, logística, planificació estratègica, qualitat, administració, gestió de la innovació, recursos humans, vendes, promoció, exportació, marxandatge, màrqueting, investigació de mercats, gestió de clientela, comunicació integral, o intel·ligència competitiva, entre altres.

  • Empresari o empresària.

  • Exercici lliure de determinades professions (eventualment, prèvia superació de requisits legals de capacitació professional): advocacia, procuradoria dels tribunals, consultoria de gestió empresarial, consultoria de recursos humans, consultoria de màrqueting, en comerç exterior, auditoria de qualitat, auditoria organitzativa, coaching empresarial, auditoria de comptes, assessoria administrativa, fiscal i comptable, analista d’inversions, o gestió d’entitats no lucratives (ONL), entre altres.

  • Prèvia oposició, accés a professions com ara jutge o jutgessa, fiscal, lletrat o lletrada de l’Administració de Justícia; notari o notària; registrador o registradora de la propietat i mercantil; membre de la carrera diplomàtica; secretaria, intervenció, tècnics i personal jurídic de l’administració local; cos jurídic militar; inspecció de treball; inspecció d’Hisenda; advocats i lletrats de les administracions públiques i dels òrgans constitucionals (advocacia de l’Estat, de les comunitats autònomes, o d’entitats locals, lletrats del Consell d’Estat i òrgans consultius autonòmics, lletrats del Tribunal de Comptes, etc.), i personal al servei dels organismes i institucions internacionals (Unió Europea, ONU, Consell d’Europa, UNESCO, etc.)

  • Docència i investigació universitàries

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Informació proporcionada per: InfoCampus