Treball final de màster

18/07/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Treball Final de Màster (TFM) pretén afermar, integrar i generalitzar els continguts teòrics i pràctics del màster, que l'alumnat ha realitzat mitjançant la formació e-learning i presencialment en els dispositius de rehabilitació psicosocial existents en l'àmbit de la Salut Mental a Espanya. Els quals han demostrat la seva viabilitat, la seva eficàcia i eficiència, atenent la doble projecció, individual i social, de la rehabilitació psicosocial de les persones amb malalties mentals greus. La primera, dirigida a la dimensió funcional i clínica de les persones, la qual té en compte la individualitat de la persona i atén les necessitats específiques que es deriven de la discapacitat que presenta cada persona. La segona, dirigida al context social i relacional en el qual viu la persona.

El Treball Final de Màster (TFM) ofereix dues opcions a l'alumnat (veure figura 1):

a) Una de caràcter professional que implica l'elaboració i execució d'un pla de continuïtat de cures sobre un cas real (assignatura SAIX013).

b) Una altra de caràcter investigadora que implica l'elaboració d'un projecte de recerca aplicada (assignatura SAIX014).

Ambdues opcions han de plasmar-se en la memòria del TFM i ser defensat públicament, com indica l'art. 15 del RD1393 sobre les directrius per al disseny de títols de màster universitari, el qual recull que “la defensa pública d'aquest treball suposa la conclusió dels ensenyaments”.
 

Esquema i estructura del TFM

Figura 2. Esquema i estructura del TFM

Tota la informació sobre el TFM pot trobar-se a les guies docents de les assignatures SAX013 i SAX014 que corresponen a les opcions investigadora i professional:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2022/estudio/42151?caracteres=practicas

Informació proporcionada per: InfoCampus